Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgården en trädgård för alla

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt hållbara samhället.

Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla.

Koloniträdgårdsförbundet ingår i Fritidsodlarna, FritidsOdlingens Riksorganisation. De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet och har samarbete med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, som 2017 äger rum 6-9 april.

Kansliet når du på
Telefon: 08-556 930 80
Mejl: kansli@koloni.org
Besöks- och postadress: Brännkyrkagatan 91 ög, 118 23 Stockholm

Du vet väl att du som medlem har rabatt hos flera företag

Läs om våra medlemsrabatter här

 

Pippi på koloni

Med vår kampanj Pippi på koloni (#pippipåkoloni) berättar vi vilken roll koloniträdgårdar spelar för den biologiska mångfalden i staden. Genom #pippipåkoloni vill vi lyfta fram alla kolonisters arbete med att skapa levande gröna miljöer, värna om existerande koloni- och odlingslottsområden samt verka för att nya områden skapas. Haka på kampanjen, måla holkar och märk dem med kampanjens haschtag #pippipåkoloni. Sätt upp fågelholken på din lott, eller någonstans i staden där du tycker den behövs. Det fungerarar lika bra med insektshotell, fjärilsholkar, fladdermusbon etcetera. Läs mer här
Ladda ner pdf här

Nytt nummer av Hyphen

I det internationella koloniträdgårdsförbundets tidning Hyphen kan du läsa om miljöarbete i koloniträdgårdsföreningar runt om i Europa, bland annat en artikel om vår miljödiplomering.

Ladda ner Hyphen här

Nytt nummer av Koloniträdgården

I sommarnumret av tidningen Koloniträdgården kan du läsa om vilda bin på kolonin, om hur man odlar den ätbara perennen kinesisk toon, om Nebi och Liisa som odlar fikon, persika och aprikos på friland på lotten, hur man gör ett lavendelknyte och mycket mer. Läs ledaren här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelsen till Koloniträdgårdsförbundets kongress 12-13 augusti 2017 har skickades ut per post. Observera att anmälan till kongressen skulle ha kommit in till förbundskansliet senast tisdagen den 18 april 2017. Kallelsen till kongressen kan du också ladda ner här: kallelse till förbundskongress 2017

Om kongressens avskaffande
Under kongressen kommer förändringen att ersätta kongressen med förbundsrådet som högsta beslutande organ inom Koloniträdgårdsförbundet. Du kan läsa om det utskickade förslaget till nya stadgar här och en sammanfattning av förändringarna samt de nuvarande stadgar på våra medlemssidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori