Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgården en trädgård för alla

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt hållbara samhället.

Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla.

Koloniträdgårdsförbundet ingår i Fritidsodlarna, FritidsOdlingens Riksorganisation. De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet och har samarbete med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, som 2017 äger rum 6-9 april.

Kansliet når du på
Telefon: 08-556 930 80
Mejl: kansli@koloni.org
Besöks- och postadress: Brännkyrkagatan 91 ög, 118 23 Stockholm

Du vet väl att du som medlem har rabatt hos flera företag

Läs om våra medlemsrabatter här

Vilka leder Förbundet 2018???

Din chans att påverka!!
Nu är det dags att nominera ordförande/ledamöter till Förbundstyrelsen.
Tänk på att den nominerade ska var tillfrågad.
Lämna ditt förslag senast den 13 januari 2018

Mail; Anki.Carlsson@sundbyberg.se
Adress;
Koloniträdgårdsförbundet, Valberdningen, Anki Carlsson Brännkyrkagatan 91 ög,  118 23 Stockholm.

Göran Svanfeldt till minne

Vi har nåtts av beskedet att Koloniträdgårdsförbundets och Fritidsodlingens riksorganisation, FORs mångårige medarbetare Göran Svanfeldt har avlidit. Göran var under många år ordförande i FOR, som han även var iniativtagare till Han medverkade i Programmet för odlad mångfald, POM, och var en av de drivande bakom Elitplantstationens tillkomst. Göran skrev regelbundet i tidningen Koloniträdgården och delade frikostigt med sig av sin gedigna odlingskunskap. Görans insats för odlingssverige saknar motstycke. 2006 tilldelades han Kungliga patriotiska sällskapets medalj för sitt arbete, 2015 tilldelades han Guldärtan, som delas ut av Länsstyrelserna i samarbete med POM. Göran var också kolonist i Uppsala och ordförande i Ekebyodlarna. Han var en stor inspiratör för många och vi kommer att sakna honom. Vännerna på Koloniträdgårdsförbundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pippi på koloni

Med vår kampanj Pippi på koloni (#pippipåkoloni) berättar vi vilken roll koloniträdgårdar spelar för den biologiska mångfalden i staden. Genom #pippipåkoloni vill vi lyfta fram alla kolonisters arbete med att skapa levande gröna miljöer, värna om existerande koloni- och odlingslottsområden samt verka för att nya områden skapas. Haka på kampanjen, måla holkar och märk dem med kampanjens haschtag #pippipåkoloni. Sätt upp fågelholken på din lott, eller någonstans i staden där du tycker den behövs. Det fungerarar lika bra med insektshotell, fjärilsholkar, fladdermusbon etcetera. Läs mer här
Ladda ner pdf här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori