Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgården en trädgård för alla

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt hållbara samhället.

Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla.

Koloniträdgårdsförbundet ingår i Fritidsodlarna, FritidsOdlingens Riksorganisation. De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet och har samarbete med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, som 2018 äger rum 22 – 25 mars.

Kansliet når du på
Telefon: 08-556 930 80
Mejl: kansli@koloni.org
Besöks- och postadress: Brännkyrkagatan 91 ög, 118 23 Stockholm

GDPR – ny dataskyddslag 25 maj

Här är filmen om GDPR

–        Ett utbildningsmaterial om nya Dataskyddslagen

Materialet består av en presentationsfilm med ppt-bilder och är framtaget i samarbete med FOR, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

Vi hoppas att detta ger er stöd och vägledning i hur ni ska arbeta för att uppfylla de nya kraven. Tidigare utskickad PDF finns under styrelseinloggningen.

Tanken är att ni i er styrelse går igenom materialet tillsammans och anmäler den som en studieaktivitet till Studiefrämjandet.

Vi kommer också att komplettera med FAQ för att ytterligare förtydliga det som man i föreningarna oftast har frågor och funderingar om. Hör därför av er till oss på kansliet, kansli@koloni.org, när ni gått igenom materialet och det är något som ni fortfarande tycker är oklart eller som saknas.

Använd din rabattkod och få rabatt hos flera företag

Läs om våra medlemsrabatter på medlemssidorna i tidningen Koloniträdgården. Det är viktigt att du uppger rabattkoden på avsedd plats när du gör din beställning, så att du får  medlemsrabatten. Om du inte hittar koden är du välkommen att höra av dig till kansliet.

Nordiska Trädgårdar 22 – 25 mars 2018

Koloniträdgårdsförbundet medverkade vid Nordiska Trädgårdar tillsammans med övriga sällskap inom FOR på Rådgivningsgatan.

Temat för Koloniträdgårdsförbundets monter i år var ”Koloniträdgården 100 år”. Ett tema i dubbel bemärkelse då vår tidning fyller 100 år, men också en tidsresa genom kolonirörelsen under 100 år. Cirkeln är sluten, från odling för överlevnad (svält) till ekologisk odling för överlevnad (jordens). I montern fick man en ögonblicksbild från kolonilivet 1918, 1958, 1978 och 2018, hur det kunde se ut på en kolonilott och vem kolonisten var. På utsidan av montern runt om fanns axplock från Koloniträdgårdens 100 år med exempel på artiklar som beskrev den tidens frågor och aktuella ämnen. I vanlig ordning delade vi ut en mässpresent till kolonister från våra medlemsföreningar. Ingen överraskning att det var en favorit i repris; potatis av sorten Amandine, men en överraskning att man även fick en tygkasse!

Vår monter besöktes av många mässdeltagare och kolonister och vi fick mycket beröm för utformningen och innehållet.

Ett stort tack till alla som var med och planerade, byggde och bemannande montern!

 

Stockholm Urban Garden Show 8-9 september 2018

Koloniträdgårdsförbundet anordnar Stockholm Urban Garden Show, i  Tantolunden/Drakenbergsparken på Södermalm, för att skapa ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens odling och dess plats i staden. Vi vill också lyfta fram allt positivt som odling i olika former ger samhället.

Visningsträdgårdar med fokus på odling i staden
På utställningen kommer det att finnas visningsträdgårdar i storleken 4 till 40 kvm. Alla som har något att säga om framtidens stadsodling och dess betydelse för stadsmiljön har möjlighet att uttrycka det i form av en visningsträdgård och delta. Deltagare från hela Sverige välkomnas.

Höstmarknad och fullspäckat program
Utöver visningsträdgårdar kommer det att finnas en höstmarknad med allt från grönsaker och trädgårdsartiklar till information om odling. Programmet för de två utställningsdagarna kommer att vara fyllt med aktiviteter, på scen, runt om på utställningsområdet och i närliggande koloniområden/stadsodlingar.

För mer info: www.stockholmurbangarden.se.

Pippi på koloni

Med vår kampanj Pippi på koloni (#pippipåkoloni) berättar vi vilken roll koloniträdgårdar spelar för den biologiska mångfalden i staden. Genom #pippipåkoloni vill vi lyfta fram alla kolonisters arbete med att skapa levande gröna miljöer, värna om existerande koloni- och odlingslottsområden samt verka för att nya områden skapas. Haka på kampanjen, måla holkar och märk dem med kampanjens haschtag #pippipåkoloni. Sätt upp fågelholken på din lott, eller någonstans i staden där du tycker den behövs. Det fungerarar lika bra med insektshotell, fjärilsholkar, fladdermusbon etcetera. Läs mer här
Ladda ner pdf här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori