Odla i staden med Koloniträdgårdförbundet

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt hållbara samhället.

Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc.

Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla.

Koloniträdgårdsförbundet ingår i FOR, FritidsOdlingens Riksorganisation. FOR organiserar rådgivningen till fritidsodlare i hela landet och samverkar med Stockholmsmässan AB om den stora trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar.

 

Hemsidan är under uppbyggnad och vi beklagar att alla funktioner inte är på plats ännu. Nyhetsflödet i Nyplockat uppdateras dock hela tiden, liksom receptsamling med mera.

Nyplockat

Tidningen Vi

2014-04-10 | blogg

Journalisten Christian Daun skriver förträffligt och personligt om koloniträdgårdar och odling i staden. Bland annat intervjuas Koloniträdgårdens chefredaktör.…

Vårfeeling

2014-04-04 | Evenemang

Det prasslar i rabatterna, snart snart är jorden så varm att vi kan börja så. Tills dess är det förkultivering och föreläsningar som gäller. För några dagar sedan var jag i Fagersta och berättade om odling i staden, om grönsaks-och …

Gå på kurs i vår

2014-03-26 | blogg

Erbjudande till våra medlemsorganisationer Studiefrämjandet i Stockholm erbjuder samtliga medlemmar i våra medlemsorganisationer 10% rabatt på datakurser på distans. Samtliga kurser genomförs via en webbaserad utbildningsplattform med hjälp av filmer, dokument, övningsfiler och kommunikation mellan deltagare och lärare. Egen hemsida …

Tack alla som hjälpte till!

2014-03-25 | blogg

Tack alla ni som på olika sätt hjälpt till med Koloniträdgårdförbundets monter på Nordiska Trädgårdar, ni som byggt och stått i montern. Tack också alla ni som kom och hälsade på! Vi har haft många roliga möten.

 …

Årets Koloniträdgårdsfrämjare!!

2014-03-20 | blogg

Lars Epstein utsedd till Årets Koloniträdgårdsfrämjare!!

För 9:e året i följd delar Koloniträdgårdsförbundet ut ”Årets Koloniträdgårdsfrämjare” till personer eller organisationer som tydliggör och konkretiserar Koloniträdgårdsrörelsens idé och verksamhet.
Koloniträdgårdsförbundet har till 2014 år Koloniträdgårdsfrämjare beslutat utse Lars Epstein.
Motiveringen lyder som …

Intressant om stadsodling

2014-03-10 | Nordiska trädgårdar

Gå på seminariet om stadsodling under yrädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. 22 mars. Läs mer och anmäl dig på www.nordiskatradgardar.se…

Nytt nummer av Koloniträdgården ute!

2014-03-07 | blogg

Det kliar i fingrarna av längtan efter att så direkt på friland… läs om våra favoriter bland årets frönyheter. Läs också om odlingslottsföreningen Lilla Rinkeby, kretsloppfiket Farm:shop i London och om stadsodlingutbildningen i Lund. Och mycket mer! Du som inte …

Föreläsningar i Västerbotten

2014-02-26 | Föreläsningar och Föredrag

Den 4, 5 och 6 mars kommer Koloniträdgårdens redaktör Ulrika Flodin Furås att föreläsa och tipsa om stadsodling. Först besöker hon Skellefteå – den 4 mars klockan 12:00 på biblioteket på lasarettet, sedan Lycksele den 5 mars klockan 12:00, även …

Vem vill du ska bli årets koloniträdgårdsfrämjare?

2014-02-18 | blogg

Nominera din favorit! Känner du till någon ”person eller organisation som under år 2013-2014 har tydliggjort koloniträdgårdsrörelsens idé och verksamhet, till nytta, glädje och utveckling för de många människorna”? Då kan
det vara lämpligt att höra av sig till förbundskansliet och lämna förslag till Årets koloniträdgårdsfrämjare, en utmärkelse som …

Parlamentets jordbruksutskott förkastar lagförslaget om växtförökningsmaterial

2014-02-17 | FOR

EU-parlamentets jordbruksutskott förkastade i tisdags förslaget till förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial, den så kallade ”frölagen”.  Skälen som anges är bland annat att man misslyckats med att uppfyllen de uppsatta målen om förenkling och att främja …

Nyplockat

  • Journalisten Christian Daun skriver förträffligt och personligt om koloniträdgårdar och odling i staden. Bland annat intervjuas Koloniträdgårdens chefredaktör.

    ...
  • Det prasslar i rabatterna, snart snart är jorden så varm att vi kan börja så. Tills dess är det förkultivering...

  • Erbjudande till våra medlemsorganisationer Studiefrämjandet i Stockholm erbjuder samtliga medlemmar i våra medlemsorganisationer 10% rabatt på datakurser på distans. Samtliga...