Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloniträdgården en trädgård för alla

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt hållbara samhället.

Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla.

Koloniträdgårdsförbundet ingår i Fritidsodlarna, FritidsOdlingens Riksorganisation. De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet och har samarbete med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar, som 2017 äger rum 6-9 april.

Kansliet når du på
Telefon: 08-556 930 80
Mejl: kansli@koloni.org
Besöks- och postadress: Brännkyrkagatan 91 ög, 118 23 Stockholm

 

Odla egen wasabi!

Tema för årets första nummer av Koloniträdgården är jord – precis som temat i förbundets monter på Nordiska Trädgårdar är jord. Ulrika Otterling berättar om vad man bör tänka på när man köper jord och när man gör sig egen jord. Eva Rönnblom visar hur du odlar wasabi, Johannes Wätterbäck ger tips hur du odlar för tidig skörd, Dante Hellström väljer bland ätbara vilda lökar och Henrik Bodin skriver om beskärning. Och mycket mera! Vill du testa ett nummer kan du mejla: kansli@koloni.org

Kallelse till vår kongress

Kallelsen till Koloniträdgårdsförbundets kongress 12-13 augusti 2017 har skickats ut per post. Observera att anmälan till kongressen ska ha kommit in till förbundskansliet senast tisdagen den 18 april 2017. Kallelsen till kongressen kan du också ladda ner här: kallelse till förbundskongress 2017

Om kongressens avskaffande
Under kongressen kommer förändringen att ersätta kongressen med förbundsrådet som högsta beslutande organ inom Koloniträdgårdsförbundet. Du kan läsa om det utskickade förslaget till nya stadgar här och en sammanfattning av förändringarna samt de nuvarande stadgar på våra medlemssidor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPS!

Stockholm
6-9 april äger Nordiska Trädgårdar rum på Stockholmsmässan. Kom och besök oss i vår monter, vars tema i år är jord. I nr 1/17 av Koloniträdgården finns också en rabattkupong på inträdet för medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet. För att få tillgång till rabatten måste man registrera sig via internet. Har man inte möjlighet att registrera sig med egen dator, kan man göra det vid ingången till mässan.

Umeå
21-23 april är det dags för Nolia Trädgård, där Koloniträdgårdsförbundet har en monter. I nr 1/17 av Koloniträdgården finns också en rabattkupong på inträdet för medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet.

NYTT FRÅN EUROPA
Ladda ner senaste numret av internationella koloniträdgårdsförbundets tidning hyphen-nr-60 för det senaste på koloniområdet runt om i Europa.

Nyheter
Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori