Koloniträdgården – en trädgård för alla

Kallelse till vår kongress

Kallelsen till Koloniträdgårdsförbundets kongress 12-13 augusti 2017 har skickats ut per post. Observera att anmälan till kongressen ska ha kommit in till förbundskansliet senast tisdagen den 18 april 2017. Kallelsen till kongressen kan du också ladda ner här: kallelse till förbundskongress 2017

Om kongressens avskaffande
Under kongressen kommer förändringen att avskaffa kongressen föreslås:
”På förbundsrådet 2016 beslutades att ett förslag om att avskaffa Koloniträdgårdsförbundets kongress ska läggas fram vid kongressen i augusti 2017. Förslaget att avskaffa kongressen skickades hösten 2015 ut på remiss till alla regioner och i remissvaren var alla utom en region positiva till ett avskaffande. Förslaget innebär att Förbundsrådet tar över rollen som högsta beslutande organ.”

Läs hela det utskickade förslaget till nya stadgar som pdf här och en sammanfattning av förändringarna som pdf här. Nuvarande stadgar finns att läsa som pdf här.

Valberedningen önskar tips från dig!

Trädgårdsrådgivning
Här kan du fråga och även läsa andras frågor och svar från vår expert Ulf Nilsson på odling! Klicka här
Arkiv per kategori