Aktuellt

Aktuellt

Debattinlägg 220602 "Förbjud pyralider"

Idag skriver vi och flera av landets trädgårdsorganisationer ett debattinlägg i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. 

”Förbjud pyralider – de förstör växter som tomat, bönor och potatis i trädgårdar.”

Flera miljoner människor i Sverige odlar något ätbart. De odlar för nyttan och glädjen i att skörda ekologiska köksväxter. Men det är en glädje som för många har ersatts av ilska och frustration.

Orsaken är att odlingarna förstörs av giftrester, pyralider, ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk.

Pyralider hamnar i ekologisk näring och gödsel som fritidsodlare använder och förstör därmed känsliga växter som tomat, bönor och potatis. Några få miljarddelar (µg/kg) räcker för att skador ska uppstå.

Innehållet i ekologisk organisk näring kan komma från ett konventionellt jordbruk och vara besprutat. Många odlare vågar därför inte köpa ekologisk näring och gödsel, utan väljer att återgå till produkter med konstgödsel vilket varken är en hållbar eller en önskvärd utveckling.

Pyralidernas väg från åkrar till trädgårdar är ett exempel på hur yrkesodling och fritidsodling hänger ihop. När lantbrukare sprider pyralider dödar gifterna inte bara ogräset på åkern. De tas även upp av de odlade grödorna, främst spannmål och raps. Grödorna blir till foder som djuren äter. Pyraliderna hamnar i deras spillning som sprids på kolonilotter och i trädgårdar där giftet förstör odlingar.

Att pyraliderna tas upp av spannmål som blir till foder har varit klarlagt sedan 1960-talet. Forskare varnade redan då för gifternas effekter i senare led utanför åkrarna. Trots det tror LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, och Jordbruksverket att de kan stoppa spridningen av ämnena genom att informera lantbrukare som använder pyralider att gödsel och halm inte får lämna gården. Men det löser inte problemet när även fodret innehåller pyralider.

Regeringen bör snarast ta ansvar för de problem pyralider skapar och behandla frågan utifrån alla odlares perspektiv genom att

1. Arbeta för ett förbud mot pyralider.
Sverige kan förbjuda produkter med pyralider, men också arbeta på EU-nivå för att förbjuda de skadliga ämnena. Enligt en EU-förordning får ett växtskyddsmedel inte ha oacceptabla effekter på växter och växtprodukter. Därför finns det underlag för att pröva om det går att förbjuda pyralidämnena klopyralid, aminopyralid och pikloram inom EU.

Det är inte bara fritidsodlare som påverkas av pyralider. Jord- och gödselbranschen drabbas ekonomiskt när odlarna inte vågar köpa deras produkter. Därför stödjer flera företag i branschen ett förbud. Hästuppfödare, ridskolor och stall blir inte av med sin gödsel, något som innebär stora kostnader för dem.

2. Ge Jordbruksverket ansvar för all odling. Idag har ingen myndighet ansvar för fritidsodling. Jordbruksverket har enbart ansvar för yrkesmässig odling. Om en myndighet ansvarade för all odling, skulle den ha klart för sig hur yrkesmässig odling och fritidsodling påverkar varandra.

Vi vänder oss inte mot Sveriges 65 000 lantbrukare. Vi tror att de om några kan ha förståelse för gifters oönskade effekter på grödor. Lantbrukarna följer de regler som finns idag.

Ett förbud mot pyralider innebär inte bara att Sveriges 5 miljoner fritidsodlare tryggt kan fortsätta odla ekologiskt. Det ger också regeringen en möjlighet att gå från ord till handling. Enligt Sveriges övergripande miljömål ska miljöpolitiken fokusera på resurseffektiva kretslopp som är fria från farliga ämnen. Att låta pyralidernas förgiftning av de gröna kretsloppen fortgå ger motsatt effekt.

Örjan Sjödin
Ordförande för Koloniträdgårdsförbundet
Ulrica Otterling
Generalsekreterare i Koloniträdgårdsförbundet
Ulf Nilsson
Sekreterare i Fritidsodlingens riksorganisation
Karina Brozinic
Ordförande i riksförbundet Svensk Trädgård
Inger Ekrem
Förbundsdirektör i riksförbundet Svensk Trädgård
Marek Rolenec
styrelseledamoot i FOBO, Förbundet oganisk-biologisk odling
Madeleine Almér
Ordförande i sällskapet Trädgårdsamatörerna

Läs inlägget från Sydsvenskan som pdf:

220602080826_3720235_Sydsvenskan

Kallelse Förbundsråd 2023

I enlighet med i Koloniträdgårdsförbundets stadgar vill vi informera samtliga i förbundet anslutna föreningar, om att Förbundsråd kommer att hållas den 22 april 2023.

Förbundsrådet
Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen samt 2 representanter från varje region.  Utöver detta väljs ytterligare en ledamot för varje fullbordat tusental medlemmar utöver de tusen första medlemmarna i en region per den 31 december året innan. Regionen har också rätt att utse samma antal ersättare. De anslutna föreningarna nominerar förslag på regionens ledamöter till förbundsrådet. Nomineringarna skickas till regionstyrelsen som lägger ett förslag till regionens årsmöte på vilka som ska väljas till regionens ledamöter i förbundsrådet. Ledamöterna väljs av respektive regions årsmöte eller extra årsmöte.

Det är Förbundsrådet som väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse och beslutar om förbundets verksamhetsinriktning för tiden fram till nästa förbundsråd.

Motioner
Motionsrätt till förbundsrådet har anslutna föreningar och dess enskilda medlemmar samt regionstyrelserna. Observera gärna motionstiderna för att hinna komma in med motionen i tid.

Tider:
1 september. Senaste dag för enskild medlem att lämna motion till föreningsstyrelsen.
1 oktober. Senaste dag för föreningen att lämna enskild medlems motion inklusive yttrande till regionstyrelsen. Även senaste dag för föreningsstyrelsen att lämna in motion till regionen.
1 december. Senaste dag för regionstyrelserna att ha överlämnat samtliga motioner, motionssvar och regionens egna motioner och yttranden till Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen behandlar inkomna motioner och yttrar sig om dessa.

Förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner (inklusive alla yttranden) skickas ut till samtliga medlemsföreningar och regioner, inrapporterade förbundsrådsledamöter och förbundsstyrelsens ledamöter, förbundets revisorer och valberedning, senast 2 månader innan Förbundsrådsmötet.

Observera att förbundsstyrelsen kan besluta att dessa handlingar helt eller delvis tillhandahålls via förbundets hemsida.

2022-04-25 Förbundsstyrelsen genom

Ulrica Otterling
Generalsekreterare

20% rabatt på Nolia Trädgård

Namnlös design (50)

Den 22-24 april är vi på plats på trädgårdsmässan i Umeå. Alla kolonister vars förening är medlem i Koloniträdgårdsförbundet får 20 % rabatt på inträdet (betalar 80 kr istället för 100 kr) mot rabattkupong. Region Västerbottens fyra koloniföreningar är med och arrangerar. Kom förbi vår monter R4 och prata jord, näring och upprop mot pyralider!

Läs mer om vad som händer på mässan>>

Årets Koloniträdgårdsfrämjare

Stort grattis till Lena Israelsson och Ulf Nilsson som fick utmärkelsen Årets Koloniträdgårdsfrämjare för deras idoga arbete med ”Pyralid affären”.

– Ert engagemang och gemensamma insatser har bidragit till en ovärderlig kunskap för kolonister och andra fritidsodlare och därmed gett koloniträdgårdsrörelsen en ovärderlig uppmärksamhet, som verkligen har satt fritidsodlingen och därmed så väl Koloniträdgårdsförbundet som FOR på kartan sa förbundsordförande Örjan Sjödin.

Blommor och diplom delades ut på  Kunskapsscenen, Nordiska Trädgårdar.

Välkommen till vår monter A01:10

Spännande möten och föreläsningar utlovas

Vi finns på plats på Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan i Älvsjö den 31 mars till den 3 april. I vår monter bjuder vi på inspiration och möten med kunniga kolonister. Lär dig mer om perenna grönsaker, ympning eller kompostering.

Vid sidan av våra miniföredrag i montern finns vi på plats med föreläsningar på den stora Kunskapsscenen:

Giftfri gödsel och näring – så här gör du

De senaste åren har rester av växtgifter i gödsel och näringsprodukter förstört odlingar för tusentals fritidsodlare. Hur ska man göra om man inte litar på gödsel- och näringsprodukterna i handeln? Finns det några produkter som garanterat giftfria? Lena Israelsson berättar om näring du kan göra själv och vilka produkter hon vågar använda.

Föreläsare: Lena Israelsson, kolonist och journalist

När: Torsdag 31 mars 10.30 och lördag 2 april 14.00

Älskade tomater – tips och trix!

Tomater och tomatodling är givande på så många olika sätt. Med lite nytänk går det att odla alla sina tomater på friland, utan växthus. Kenneth Nilsson maxar tomatodlingen genom att odla flera tomatplantor på höjden runt en påle. Ta del av hans idéer och fiffiga tips!

Föreläsare: Kenneth Nilsson, kolonist och erfaren tomatentusiast

När: Fredag 1 april kl.12.30 och söndag 3 april 15.00

Läs mer om vårt deltagande på mässan här>>

Namninsamling för att stoppa pyralider

Nu drar vi igång kampanjen pyralidstopp.nu 
Vi kräver att få odla giftfritt i våra trädgårdar!

I flera års tid har hobbyodlare drabbats av förstörda odlingar när de använt organisk gödsel till tomater, bönor, blommor och potatis.

Orsaken är att våra odlingar har förstörs av pyralider. Det är ämnen som ingår i ogräsmedel som används inom svenskt och europeiskt lantbruk. De har hamnat i den ekologiska, organiska näringen och gödseln vi använder. Några få miljarddelar (ug/kg) räcker för att känsliga växter, som tomat och potatis, ska bli skadade. Tiotusentals fritidsodlare har drabbats de senaste åren. Därför har Koloniträdgårdsförbundet tagit initiativ till det här uppropet.

Målet är att få ansvariga ministrar, miljö- och klimatminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson, att agera. Namninsamlingen ska överlämnas till dem på Världsmiljödagen den 5 juni.

På kampanjsidan pyralidstopp.nu finns fakta Skriv under namninsamlingen >>

Pressmeddelande 22 mars 2022 från Koloniträdgårdsförbundet. Läs vårt pressmeddelande>>

Sätt upp våra affischer i koloniområdet, ladda ner pdf här >>

Bekämpningsmedel i gödsel

Namnlös (450 x 300 px)

Tillfälligt stoppad rekommendation i miljödiplomeringen

I grundkriterierna för Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering står det att endast organisk gödsel ska användas, exempelvis stallgödsel och inte konstgödsel.

Rester av bekämpningsmedel
Som många har uppmärksammat den senaste tiden så har både stallgödsel och flera olika organiska gödningsmedel visat sig innehålla
rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. Ämnen som även i extremt låga koncentrationer kan ge skador på känsliga växter. Tills vi vet mer om hur detta utvecklar sig och innan tillverkarna kan garantera att produkterna är fria från pyralider så pausar vi
tillfälligt detta krav.

Vår rekommendation
I första hand rekommenderar vi gödselvatten av ogräs, guldvatten och gräsklipp, sådant som finns i kretsloppet
i den egna trädgården. Om inte detta finns att tillgå, eller inte är praktiskt att använda exempelvis vid plantuppdragning inomhus,
så får konstgödsel användas.

Läs mer hos FOR>> 

Trädplantering på Skansen

Den 28 augusti firade Skansen också Koloniträdgårdsförbundets 100-års jubileum. En stolt Olle Johansson, ordförande i Skansens vänförening planterade ett oranieäppelträd på 1920-tals lotten. Flankerad av Skansens Mia Persson Norbäck, Marianne Strandin, Skansen och kolonisterna Britta Gussander och Irene Remmel

Planterad jubileumsvinst

Många glada kolonister på Örnsro har idag, i regn och rusk, och med hjälp av Ulf Nilsson, firat 100-års jubileet med plantering av sin tävlingsvinst – Annas Täppa >>
Ska bli spännande att följa när allt växer upp och blommar.

Vi har planterat 2275 träd & buskar

Aktiviteter den 28 augusti

Nytt Cirkulär till medlemmarna

Vinnare av Annas Täppa utsedd

Här kan du läsa allt om jubileumsplanteringen
Annas Täppa >>

Misstänkt kontaminerad stallgödsel

Ta del av hela rapporten som FOR gjort om klopyralid>>
Rester av bekämpningsmedel i växtnäring (for.se)

Det spirar och gror i Västeräng

Foto Charlotte Ferneman, Mariestads-Tidningen

Annas Täppa är en surrande hyllning

Miljdiplomering till Tanto Norra Koloniträdgårdsförening

Miljödiplomering till Årstafältets koloniområde

Nominera till Årets Rikare Trädgård

 • Det kanske är en liten radhusträdgård som på liten yta gjort ett otroligt jobb med att rymma många arter.
 • Eller kanske en tomt som med specifika insatser gjort att hotade sandlevande djur och växter trivs.
 • Eller en familj där barnen varit engagerade med att göra insatser för närområdets djurliv.

 

 • Eller en tidigare hårt tuktad trädgård som nu börjat intressera sig mer för biologisk mångfald.
 • Eller en trädgård som på något annat sätt berättar en intressant historia.
 • Eller …..

Läs mer och skicka in ditt förslag på RikareTrädgård.se

Det går bra att nominera hela föreningens arbete eller enskild lott.

Fritidsodlingens Riksorganisation har publicerat nya faktablad

Effektivaste sättet att förhindra angrepp av päronrost är att lära sig vilka vintergröna växter som finns runt omkring och sedan ta bort smittspridande enar. Läs vårt nya faktablad för att finna smittspridaren. Faktablad päronrost

Som trädgårdsägare och odlingsintresserad vill man gärna prova nya växter. Det finns flera sätt att hitta växter till sin trädgård. Oavsett hur, så finns risken att man får med sig mer än bara växten hem. Många skadegörare är duktiga på att följa med utan att synas. Faktablad karantänskadegörare

Päronrost
Kastanjekräfta

Nytt Cirkulär ute hos alla medlemmar

Läs senaste förbundscirkuläret, juni 2021

 • Jubileumsaktiviteter
 • Sök bidrag
 • Vinn en plantering
 • Enkät om bekämpningsmedel
 • Ny nivå i Miljödiplomering?
 • Årets Rikare Trädgård

Sök bidrag till jubileumsaktiviteter

Som tidigare informerats om har medlemsföreningar och regioner möjlighet att löpande under jubileumsåret söka bidrag för aktiviteter kopplade till Koloniträdgårdsförbundet 100 år, gärna med koppling till temat Biologisk mångfald.

Kriterierna för att få bidrag är att det är kostnader kopplade till lärande, informativa och kunskapsgivande aktiviteter. Ett tips att planera något för Koloniträdgårdens dag den 28 augusti då vi firar jubiléet runt om i hela landet.

 

Samma regler gäller som för Odlingsanslagen för 2021 och samma ansökningsblankett kan användas. Se informationsbrev och blanketter på hemsidans Styrelseinlogg: Bidrag/regionsanslag.
Skicka ansökan till helena@koloni.org.

Vinn en jubileumsplantering

Vill din förening ta chansen och vara med i utlottningen av Koloniträdgårdsförbundets nydesignade blommande jubileumsrabatt? Den insektsvänliga rabatten är designad av Maria Andersson, trädgårdsdesigner på Rosendahls trädgårdar i Stockholm och rådgivare i Koloniträdgården. I förstapriset ingår växter till ett värde av ca 5 000 kronor och planteringshjälp av Ulf Nilsson, förbundets trädgårdsrådgivare. För att kunna delta i utlottningen behöver din förening ha en plats för rabatten på ca 1,5 x 5 meter och dessutom skicka ett mejl med rubriken ”Jubileumsplantering” med motivation till varför din Koloniförening bör vinna.

Skriv föreningens namn, kontaktperson i styrelsen med mejl och mobilnummer till ulf.nilsson@koloni.org senast 30 juni. Första pris jubileumsplantering med växter och planteringshjälp, värde minst 5000 kr. Andra och tredje pris: presentkort på växter för 5 000 respektive 4 000 kronor.

"Jag vill stärka vår produktion av unikt och värdefullt odlingsmaterial"

Orden är Robert Johanssons som blir ny verksamhetschef på stiftelsen  Elitplantstationen.

Elitplantstationen tar fram friskt växtmaterial till branschen och verkar som  en stiftelsen som ska stödja, främja och bedriva forskning, utveckling och försök gällande produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat.

Koloniträdgårdsförbundet är en av grundarna till stiftelsen Elitplantstationen.

Se mer på elitplantstationen.se

Elitplantstationen har en viktig roll att spela i framtiden

Kolonimuseum får pris för ett myller av liv

Eriksdalslundens Kolonimuseum i Stockholm får Studiefrämjandets Ugglestipendium 2021, ett pris för framsynt folk­bildning inom natur­- och miljöområdet.

Museet visar hur koloniträdgårdar bidrar till biologisk mångfald i storstaden. Och inte minst hur trädgårdsintresserade kan bidra till en ökad mångfald av insekter, svampar, fåglar, djur och växter.

Eriksdalslundens Kolonimuseum

Rabarbersorbet

6 personer
350 gram rabarber
1 dl strösocker
1 dl vatten
1 äggvita
1 msk glykos

Gör så här:
Skölj rabarbern och skala bort det grova på rabarbern. Skär den i ca 1 cm bitar, lägg rabarbern i en kastrull tillsammans med vatten och sockret. Låt det koka upp och sen små koka tills rabarbern är mjuk, ta av kastrullen från plattan och häll ner det i en bunke.

Mixa den slät och låt den kallna. När Krämen är kall vispa i glykosen.

Tips! Gnid in msk måttet med lite rapsolja innan du häller i glykosen.

Recept av Anneli Renström

Vispa äggvitan hård och vänd ner den i krämen. Har du en glassmaskin häller du ner krämen och låter den gå tills krämen får en bra konsistens. Om inte, häll krämen i en plastbytta/form och ställ i frysen, ta ut den och vispa med elvisp efter 30 min och ställ in den i frysen tills den är helt frusen. Klar att äta gärna med lite krossad maräng.

Livets jublande krona

En hel tidning om träd som SLU kallar Livets jublande krona. Läs hela tidningen på Tankesmedjan Moviums sida, en del av SLU. TIDSKRIFTEN STAD | Movium (slu.se)

Debattartikel av vår generalsekreterare Ulrica Otterling på sidan 46. Planterar för allas vår framtid | Movium (slu.se)

Planterar för allas vår framtid

Webinarie 5 maj 18.00

”Skapa en levande och fruktbar jord” sänds på onsdag den 5 maj kl 18.00. Mer information och länk till webinariet hittar du under Jubileumswebinarier, eller under evenemang på vår facebooksida. 

Evenemanget är kostnadsfritt och du behöver inte uppge ditt  kortnummer. På Facebook cirkulerar en del felaktiga länkar som vill få dig att betala, låt dig inte luras!

 

Nominera förtroendevalda

Uppdaterad info 2021-01-18. Uppdaterad 26/1 2022.

Denna info gällde 2021.

Nomineringar av förtroendevalda
Har du tips på en person eller flera som skulle vilja sitta i förbundsstyrelsen, vara förbundets revisor eller sitta i valberedningen?
Då är det hög tid att skicka dina förslag till valberedningens ordförande
Solweig Hultman på solweig.hultman@hotmail.com

Senast 24 januari.

Internationella Koloniträdgårdsförbundets kongress i Köpenhamn 2011

Årets koloniträdgårdsfrämjare

Uppdaterad info 2021-01-15.
Nu är det hög tid att nominera till Årets koloniträdgårdsfrämjare. Årets koloniträdgårdsfrämjare kan vara en person, ett
projekt eller en organisation, som gjort extra mycket för
koloniträdgårdsrörelsen. Nominera din favorit genom att
mejla namn och motivering till kansli@koloni.org senast
31 januari. Du kan se en lista på de som fått utmärkelsen tidigare här till höger.

Nytt förbundscirkulär

Uppdaterad info 2020-12-21.
Här hittar du det senaste förbundscirkuläret. >>

 

Biologisk mångfald i Stockholms stad

Uppdaterad info 2020-12-04.

I oktober lämnade Koloniträdgårdsförbundets centrala organisation in ett yttrande om handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad. Läs våra kommentarer här

Region Stockholms koloniträdgårdar har också lämnat in synpunkter. Den 4 december kl. 10 medverkar Michele Micheletti, Styrelseledamot Stockholms Koloniträdgårdar i ett digitalt panelsamtal om biologisk mångfald i Stockholms stad. Lyssna på Michele, stadens ekologer, representanter från civilsamhälle, fastighetsägare och forskare här.

Skansen stänger!

Uppdaterad info 2020-11-20.

Koloniträdgårdsförbundets samarbetspartner Skansen stänger sina entréer för första gången på 129 år. De har beslutat att stänga entréerna nästa fredag den 27 november. Det innebär att även Jul på Skansen ställs in.

Ni kan läsa mer här:

Skansens pressmeddelande

 

Årets Koloniträdgårdspristagare 2020

Uppdaterad info 2020-08-15.

Årets Koloniträdgårdspristagare blev i år Lena Israelsson och Katja Jassey för deras arbete med ”Orten odlar”.
Du kan läsa mer om dom här. >>

Orten odlar-nätverket fick också emotta det internationella koloniträdgårdsförbundets diplom. Nätverket består förutom av Lena och Katja, bland annat av Maria Mendoza, Lazlo Donat och Fahyma Alnablsi.

Information om årsmöten och annan aktivitet på grund av risken för coronasmitta

Uppdaterad info 2020-08-18.
Förbundet får många frågor från våra föreningar om hur man ska förhålla sig till olika delar av verksamheten när det gäller risken för Coronasmitta. Bland annat när det gäller årsmöten och hur man ska tänka kring sina gemensamhetsanläggningar.

Förbundets övergripande råd är att hålla sig uppdaterad om vilka direktiv och råd som Folkhälsomyndigheten går ut med.

Var och en måste dessutom ta ansvar för både att skydda sig själv, men också att skydda andra från att bli smittade.

Koloniträdgårdsförbundets rekommendation är att antingen skjuta upp sina årsmöten till ett senare tillfälle, hålla möten utomhus om detta fungerar (exempelvis för små föreningar), avhålla möten digitalt eller genomföra möten Per Capsulam. I vissa fall kan detta leda till att föreningen bryter mot sina egna stadgar, men då får styrelsen begära godkännande för förfarandet på mötet när det väl hålls.
Observera att för ett fåtal av förbundets föreningar kan det finnas andra regelverk att sätta sig in i, det gäller de ekonomiska föreningarna. Dessa kan få vägledning genom att läsa den tillfälliga lag som Riksdagen beslutade om i våras. Länk till den här.

Klicka här och läs mer om bl.a. videomöten och Per Capsulammöten.>>

Olika sätt att minimera smittrisk på koloniområdet.

Så långt det är möjligt bör föreningen också medverka till att minimera smittrisken. Det kan handla om att inte samlas för många på samma yta, och att se till att gemensamma utrymmen, som toaletter och duschar saneras och rengörs med mer noggrannhet och på ett säkrare sätt än vad som kanske sker vanligtvis.

Det kan också handla om att ge råd och tips till medlemmarna om vad var och en själv kan göra. 

Besök från kansliet på kolonierna och vice versa.

Under denna tid kommer det inte genomföras några besök gällande miljödiplomering och råd kring arrende -och föreningsfrågor på våra koloniområden. Vi ser helst också att besök på kansliet undviks i görligaste mån.

I övrigt bör föreningarna följa informationen från Folkhälsomyndigheten. Information hittar du här.

Du kan även hitta myndigheternas samlade information kring Corona. Den informationen hittar du här.

Stöd stiftelsen Skansen

Som många av er säkert redan noterat, har en av Koloniträdgårdsförbundets viktigare samarbetspartners, Stiftelsen Skansen, hamnat i en svår ekonomisk situation pga Cornonakrisen. Detta har lett till en våg av stöd och uppmuntran från människor som värnar om Skansen. Den som vill vara med att stödja Skansen kan till exempel sprida information om denna fina miljö, göra ett fysiskt besök, köpa ett årskort eller något från deras webbutik.

För oss som förbund är det viktigt att verksamheten på Skansen fungerar eftersom vi har 2 kolonistugor som visar delar av kolonirörelsens historia och som dessutom bemannas av våra kolonister. Stugorna är mycket uppskattade av besökare.

De kulturhistoriska miljöerna, liksom inomhusaktiviteterna (exvis Lill-Skansen) är visserligen stängda för att minska smittspridning, men parken i sig, med lekplatser, djur och trädgårdar är öppna som vanligt.

Avslutningsvis, Stöd verksamheten på Skansen

Läs mer om Skansen på skansen.se

Nordiska Trädgårdar

Trädgårdsmässan i Älvsjö som skulle hållits den 26–29 mars är inställd. Detta på grund av det nya Coronaviruset (SARS-CoV-2). Du kan läsa mer om detta på Nordiska trädgårdars hemsida. >>

Årets tema är biologisk mångfald med inriktning på jord, pollinerare och trädens betydelse för trädgården. Även i år medverkar Koloniträdgårdsförbundet med en monter A02:11 på FOR:s Rådgivningsgata. I montern berättar vi bl.a. om förbundets trädkampanj och du kan få inspiration och lära dig mer om vilka träd och buskar som passar på kolonilotten. I montern träffar du kansliets personal, förbundsstyrelsemedlemmar och andra kolonister.

Tyvärr är årets trädgårdsmässa inställd på grund av regeringens förbud att tillåta folksamlingar större än 500 personer. Detta för att undvika risken att sprida sjukdomen Covid-19.

Skörda regnvatten

Kolla in vår nya studieplan Skörda regnvatten. Här lär du dig hur regnvatten kan skördas, lagras, distribueras, användas och infiltreras. Det är något som fler och fler börjar tänka på i dessa tider, då vatten inte alltid är en självklarhet. Studieplanen är framtagen i samarbete med Studiefrämjandet.

Vatten är förutsättningen för det mesta här på jorden. Vatten är, eller har i alla fall varit, en självklarhet för många människor, inte minst för oss i Sverige. Vi öppnar kranen och friskt vatten flödar. Vi duschar och spolar våra toaletter och vi ställer spridaren på timslång vattning i trädgården, i genomsnitt använder vi cirka 160 liter vatten per person och dag till tvätt, toalett, matlagning och dryck.

I Sverige är det de stora grundvattenmagasinen tillsammans med ytvatten som förser de kommunala näten med vatten. Den huvudsakliga ökningen av grundvattennivåerna sker i form av nederbörd från oktober till april. Under den varma delen av året tas nederbörden antingen upp av växtlighet eller dunstar bort.

Som trädgårdsodlare och kolonist innebär det att vi själva måste ta ett ansvar för att kunna förse våra växter och trädgårdar med det vatten som behövs under odlingssäsongen. Detta kan givetvis göras på olika sätt. Dels kan vi välja växter som kräver mindre vatten, dels kan vi på olika sätt skydda våra trädgårdar mot uttorkning. Dessutom kan vi ta tillvara regnvatten och därigenom göra oss mindre beroende av det kommunala vattnet.

Detta handlar boken Skörda regnvatten om och detta kretsar studiecirkeln kring – vikten av att skörda regnvatten.

Kulturarvsdagen 2020 och 2021

Varje år under andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Då äger hundratals aktiviteter rum över hela Sverige där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus. Kulturarvsdagen äger rum den 13 september 2020.

Varför delta? Under Kulturarvsdagen ges besökare möjlighet att uppleva, känna och utforska kulturmiljö och kulturarv. Genom att delta i denna årligt återkommande temadag är du som arrangör också en del av ett evenemang som får stor uppmärksamhet.

Vem kan delta? Alla som kan erbjuda allmänheten ett arrangemang med kulturarv och kulturmiljöer är välkomna att delta. Såväl museer, privatpersoner, organisationer och företag. Samarbeta gärna med andra i närområdet. Det kostar inget att vara arrangör.

Hur deltar jag? Konkret kan det handla om att ha en guidning eller visning av lokala miljöer, byggnader eller omgivningar. Kanske en berättarstuga eller ett föredrag, en skördemarknad, eller ett ”öppet hus” på koloniområdet. Som arrangör kan du delta en eller flera dagar.

Kulturarvsdagen 2021 Kulturarvsdagen som äger rum den 12 september 2021, är ett perfekt tillfälle att uppmärksamma att Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år på.

All information om Kulturarvsdagen hittar du på www.raa.se/kulturarvsdagen.

Koloniträdgården nominerad till Publishingpriset

Tidningen Koloniträdgården är nominerad till 2019 års Publishingpris för medlemstidningar. Koloniträdgården, eller Koloni som vi kallar den till vardags, kom ut med sitt första redesignade nummer i mars i år.

Koloniträdgården formges av Irons Design, som också layoutar varje enskilt nummer av tidningen. Chefredaktör är Ulrika Flodin Furås, som gör tidningen med hjälp av kunniga frilansmedarbetare och kollegorna på Koloniträdgårdsförbundets kansli. Koloniträdgården har också en redaktionskommitté med representanter från förbundets styrelse. Koloniträdgården är kolonisternas och koloniträdgårdsrörelsens röst, den är också en röst för fler koloniområden, grönare städer med mer biologisk mångfald. I samband med omgörningen av Koloni, vill tidningen också öka fokus på dessa frågor. Tidningen Koloniträdgården är förbundets medlemstidning och är på sin 101:e årgång, vilket gör den till landets äldsta tidning för fritidsodlare.

Två nummer av den redesignade tidningen.

Lånefonden 40 år

Sedan 1979 har Koloniträdgårdsförbundets lånefond hjälpt koloniföreningar runt om i landet med förmånliga lån. Lånefonden är en viktig del av förbundets verksamhet. Genom den kan medlemsföreningarna ansöka om lån för att investera och förbättra gemensamma anläggningar på koloniområdet.  Lånefonden bildades för att förenkla för föreningarna att låna pengar när det uppstår behov att anlägga eller renovera, istället för att behöva vända sig till en bank, där det kanske är svårare att få det lån man behöver beviljat. Exempel på investeringar och förbättringar man kan söka lån för är föreningshus, vattenledningsnät, toaletter, pumpanläggningar, områdesstaket, anläggningar för avfallshantering, förråd, duschar och annat som byggs i föreningens regi. Föreningar som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet kan lån på upp till 10 år för deras stadgeenliga verksamhet. Lånefonden har ingen vinstmaximeringsprincip att följa utan är utan förbehåll till för medlemsföreningarna. Därför kan vi lova lägre ränta än bankerna på motsvarande lån. Lånefonden känner låntagarna (föreningarna) och därför behövs ingen krånglig hantering av låneansökningar vare sig från föreningens eller Lånefondens sida.

Gåvor till Lånefonden – Om ni vill skänka en gåva till Lånefonden i samband med att någon fyller år, vid dödsfall eller annan anledning, så går det bra. Kontakta kansliet för information om hur det går till. Givaren tackas i Koloniträdgården under rubriken ”Gåvor till Lånefonden”, alternativt med ett tackbrev.

Koloniträdgårdsförbundets utmärkelse

Årets koloniträdgårdsfrämjare 2019 har tilldelats Monika Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

Förbundsstyrelsens motivering:
För hennes roll som ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund och deras arbete för att bibehålla den ekologiska jämvikten genom att öka antalet pollinatörer till direkt nytta för oss kolonister.
Förutom detta även deras arbete i EU för en minskad kemikalieanvändning, något som är ett uppmärksammat hot mot bin och insekters överlevnad.

Förbundets ordförande Karl-Erik Finnman tillsammans med en representant från Sveriges Biodlares Riksförbund.

Odlingsstrategi värnar odlingsbar mark

I södertälje har kommunen har tagit fram en odlingsstrategi som rör all odling från småjordbruk till kolonilotter och gemensamhetsodlingar.

I Odlingsstrategin står att ”kommunen ska vid planläggning värna möjligheten att tillskapa odlingsytor för fritidsodling.” och att den ”ska tillgodose efterfrågan på stadslotter, gemensamhetsodling och stadsnära odling”. (Med stadslotter menas odlingslotter utan stuga.) När nya bostadsområden anläggs vill odlingsstrategin att en del av grönytefaktorn (det vill säga den andel i detaljplanen som måste vara odlad) utformas så att den främjar odlingsmöjligheter. Man vill integrera odlingsperspektivet i samhällsplaneringen, skapa nya möjligheter för odling, stödja befintlig odling, samverka med andra aktörer, informera och inspirera.

Redan i dag samarbetar Södertälje i viss mån med Koloniträdgårdsförbundets östra region när det gäller kommunens koloniträdgårdsföreningar.
Läs mer om odlingstrategin i Södertälje genom att ladda ner broschyren via kommunens hemsida sodertalje.se sök på odlingsstrategi. Läs mer om RUFS 2050 på rufs.se.

Vy över Solängen.