Koloniträdgårdsförbundet

Kolonikanalen

Låt dig inspireras  av kreativitet och odlingsglädje!

Jubileumswebbinarium 2021

Det råder blombrist idag, vilket är ett stort problem för våra livsnödvändiga insekter. Hur kan du planera din odling för att maximera både skörd, blommor och mat till våra pollinerare?

Föreläsare: Ulrika Flodin Furås, chefredaktör för tidningen Koloniträdgården, författare och medodlare på kolonilott. 

Om kolonistugornas, historia och arkitektur och vad som odlades i våra koloniträdgårdar kring förra sekelskiftet. I samarbete med Forum för trädgårdshistorisk forskning

Föreläsare: Maria Flinck, etnolog, trädgårdsantikvarie 
André Strömqvist, byggnadsantikvarie, författare, Elin G Håkansson, doktorand i konstvetenskap.

Lär dig mer om hur och när du själv kan skapa nya perenner, buskar och träd. Genomgång av olika tekniker som att ta sticklingar, rotskott, delning av lök och knölar, avläggningar från moderplantan m.m.

Föreläsare: Eva Rönnblom, illustratör, trädgårdsexpert och medverkande i Koloniträdgården.

En trädgårdsdamm är ett av de bästa sätten att skapa biologisk mångfald i koloniträdgården. Groddjur, fåglar, trollsländor, skräddare, dykarbaggar och en lång rad växter vill ha vatten i närheten. Alla storlekar på damm gör nytta för den biologiska mångfalden i trädgården.
Allt vatten är bra säger ekologen och föreläsaren Ola Jennersten.

Agneta Magnusson från föreningen Sesam berättar vad du ska tänka på när du vill låta växterna blomma för att sätta frö och hur du bäst tar hand om kapslarna/baljorna. Att samla och odla egna frön är en viktig uppgift för bevarandet och nyttjandet av både gamla och nya växter. Det stärker den biologiska mångfalden och kan ses som en slags försäkring inför framtiden.

Kocken Viktor Ankarberg berättar om hur du fermenterar/mjölksyrar grönsaker. Lär dig hans bästa tips när det gäller vaxbönor, chili och squash. Att syra är ett enkelt sätt att få fram djupa, koncentrerade, komplexa smaker.

Gödsling och jordförbättring är nycklarna till fina skördar och en prunkande trädgård. Om jord och hur man genom att tillföra olik sorters näring och mikroorganismer kan göra den bättre samt hur man bäst gör det under året. Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare.

Få bättre koll på hur du beskär träd och buskar. Trädgårdsmästare Jessica Karlsson från företaget Hillbillies bjuder på sin kunskap. Lär dig mer om teknik och redskap,  lämpliga tider på året och hur ska man beskära för att få mycket frukt. Finns det något lätt sätt att föryngra buskar och hur undviker man de vanligaste misstagen?

Om små träd och buskar på kolonilotten – Plantera ett träd så har du inte levt förgäves. Malin Strand från E-planta tipsar om träd och buskar som passar på koloni- och odlingslott.

Följ med på resan när en odlingslott planeras och utvecklas under flera år. På vägen får du råd och tips på hur du kan planera din lott efter dina behov och hur du ska tänka för att få rum med det du önskar. Med Maria Andersson, trädgårdsdesigner och kolonist.

Om påverkansarbete och hur man kan visa upp koloni och odlingslottsområdenas fördelar för beslutsfattare och människorna i staden. Med bland andra Ulrica Otterling, generalsekreterare, Örjan Sjödin, ordförande och Johanna Uhr, kommunikatör.

Invasiva främmande växter
Lär dig mer om  vad som måste göras för att minska spridningen av invasiva främmande växter. Ulf Nilsson – trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet, och Bibbi Bonorden, projektledare FOR berättar mer.

Låt städerna och människorna blomstra!
Vill du veta mer om Koloniträdgårdsförbundets tidiga historia och hur människor i staden organiserade sig för att få mer grönska? Ulrika Flodin – chefredaktör för tidningen Koloniträdgården föreläser.

Föreläsarnas material är upphovsrättsskyddat och får inte kopieras eller återanvändas utan deras tillåtelse.

Cafésamtal från Nordiska Trädgårdar 2021

Anna Lindhagen
Annas Lindhagens släkting Suzanne Lindhagen, byggnadsantikvarie, berättar om Annas aktiva liv och engagemang för kolonirörelsen.

Nyfiken på ympning
Kolonisten Kerstin Lundin Hagblom berättar om ympning. Kerstin har kolonilott på Bergshamra koloniområde i Solna.

Släpp mångfalden loss
Ett cafésamtal där kolonister tipsar om hur du skapar en rik biologisk mångfald på kolonilotten.

Alla de träd och buskar. 
Cafésamtal med Karin Arver, kolonist på Årstafältet i Stockholm.

Så här gjorde vi vår diplomering
Framgångsrecept från Älvtomtas miljödiplomering 

Kolonist på Skansen  
Om det arbete som görs med nygestaltningen av odlingarna på kolonilotten från 1920-talet. 

Årets Koloniträdgårdsfrämjare 2021

Enkla insatser för miljön

Gråvatten
Gråvattenshantering är ett av våra kriterier vid miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar. Allt vatten som använts för disk och tvätt ska kunna återanvändas till bevattning.

Insektshotell
Det är avgörande för planeten och vår överlevnad att livet både under och ovan jord gynnas och ges goda förutsättningar. En liten äng i ett hörn, fågelbad och insektshotell gynnar den biologiska mångfalden.

”Guldvatten”
I en miljödiplomerad koloniträdgårdsförening används endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning. Bra näring att tillföra växterna är  – ”guldvatten” av utspädd urin (1/10).

Tidningen Koloniträdgården

Jim och Gunnar på Årtafältets koloniområde berättar hur de lyckas med sin odling av jättemorötter.

Brittiske insektsforskaren Dave Goulson förklarar varför det är så viktigt att odla blommor för pollinatöerna.

Vad odlades i staden på 1600-talet? Tidningen Koloniträdgården besöker en arkeologisk utgrävning där agroarkeologen Jens Heimdal berättar om trädgårdarna som en gång låg här.

Häng med till Tanto Mindre. En söndag i juli hade koloniträdgårdsföreningen Tanto Mindre på Södermalm i Stockholm Öppen koloniträdgård, dit allmänheten var välkommen att ta en fika och besöka ett antal kolonilotter.