Koloniträdgårdsförbundet

Kolonikanalen

Ta en titt på våra filmer och låt dig inspireras  av kreativitet och odlingsglädje! 

Cafésamtal i vår monter på Nordiska trädgårdar

Blått pigment från gröna blad. Katja Jassey, kolonist i Pungpinan, berättar om indigo och andra färger hon odlar på lotten och hur enkelt du kan göra egen tusch av blommor.

Årets Koloniträdgårdsfrämjare

Gråvatten
Gråvattenshantering är ett av våra kriterier vid miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar. Allt vatten som använts för disk och tvätt ska kunna återanvändas till bevattning.

Insektshotell
Det är avgörande för planeten och vår överlevnad att livet både under och ovan jord gynnas och ges goda förutsättningar. En liten äng i ett hörn, fågelbad och insektshotell gynnar den biologiska mångfalden.

“Guldvatten”
I en miljödiplomerad koloniträdgårdsförening används endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning. Bra näring att tillföra växterna är  – ”guldvatten” av utspädd urin (1/10).

Koloni älskar träd - John Taylor berättar varför

Träd- och buskvandring
Sommaren 2020 besökte vi trädgårdsmästare och kolonist John Taylor på hans koloni i Malmö. Följ med på en inspirerande träd- och buskvandring i det vackra koloniområdet. För att lyfta fram trädens värde har Koloniträdgårds­förbundet startat kampanjen ”Koloni älskar träd” för att fira förbundets 100-årsjubileum 2021. Läs mer och registrera din plantering här!

 

Jubileumswebinarier 2021

Om små träd och buskar på kolonilotten – Plantera ett träd så har du inte levt förgäves

Malin Strand från E-planta tipsar om träd och buskar som passar på koloni- och odlingslott.

Om påverkansarbete och hur man kan visa upp koloni och odlingslottsområdenas fördelar för beslutsfattare och människorna i staden. Med Ulrica Otterling, generalsekreterare, Örjan Sjödin, ordförande, Johanna Uhr, kommunikatör på Koloniträdgårdsförbundet. Med flera.

Följ med på resan när en odlingslott planeras och utvecklas under flera år. På vägen får du råd och tips på hur du kan planera din lott efter dina behov och hur du ska tänka för att få rum med det du önskar. Med Maria Andersson, trädgårdsdesigner och kolonist.

Låt städerna och människorna blomstra!
Vill du veta mer om Koloniträdgårdsförbundets tidiga historia och hur människor i staden organiserade sig för att få mer grönska? Ulrika Flodin – chefredaktör för tidningen Koloniträdgården föreläser.

Lyckas med din tomatodling
Finns det något lyxigare än smaken och glädjen från egenodlade tomater? Lena Israelsson – kolonist, journalist och författare bjuder på gedigen kunskap om allt från sådd till skörd och sortval.

Invasiva främmande växter
Lär dig mer om  vad som måste göras för att minska spridningen av invasiva främmande växter. Ulf Nilsson – trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet, och Bibbi Bonorden, projektledare FOR berättar mer.

Tidningen Koloniträdgården

error: Innehållet är skyddat av upphovsrätt