Koloniträdgårdsförbundet

Kolonikanalen

Låt dig inspireras  av kreativitet och odlingsglädje!

Cafésamtal i vår monter på Nordiska trädgårdar

Anna Lindhagen, pionjär och politiker med gröna visioner
Suzanne Lindhagen, byggnadsantikvarie, berättar om Anna som under sitt aktiva liv hann starta kolonirörelsen, Naturskyddsföreningen och Skönhetsrådet och att sitta i Stadsfullmäktige. och berättar om projektet.

Alla de träd och buskar. 
Cafésamtal med Karin Arver, kolonist på Årstafältet i Stockholm.

Så här gjorde vi vår diplomering
Framgångsrecept från Älvtomtas miljödiplomering 

Skansen och Koloniträdgårdsförbundet, ett rikt och mångårigt samarbete. Lyssna på hur det är att vara volontär och kolonist på Skansen, om det arbete som görs med nygestaltningen av odlingarna på kolonilotten från 1920-talet.

Blått pigment från gröna blad
Katja Jassey, kolonist i Pungpinan, berättar om indigo och andra färger hon odlar på lotten och hur enkelt du kan göra egen tusch av blommor. Samtalet är inte längre tillgängligt för visning i efterhand.

Nyfiken på ympning
Kolonisten Kerstin Lundin Hagblom berättar om ympning. Kerstin har kolonilott på Bergshamra koloniområde i Solna.

Släpp mångfalden loss
Ett cafésamtal där kolonister tipsar om hur du skapar en rik biologisk mångfald på kolonilotten.

Årets Koloniträdgårdsfrämjare

Koloni älskar träd - John Taylor berättar varför

Träd- och buskvandring
Sommaren 2020 besökte vi trädgårdsmästare och kolonist John Taylor på hans koloni i Malmö. Följ med på en inspirerande träd- och buskvandring i det vackra koloniområdet. För att lyfta fram trädens värde har Koloniträdgårds­förbundet startat kampanjen ”Koloni älskar träd” för att fira förbundets 100-årsjubileum 2021.
Läs mer och registrera din plantering här! 

Gråvatten
Gråvattenshantering är ett av våra kriterier vid miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar. Allt vatten som använts för disk och tvätt ska kunna återanvändas till bevattning.

Insektshotell
Det är avgörande för planeten och vår överlevnad att livet både under och ovan jord gynnas och ges goda förutsättningar. En liten äng i ett hörn, fågelbad och insektshotell gynnar den biologiska mångfalden.

“Guldvatten”
I en miljödiplomerad koloniträdgårdsförening används endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning. Bra näring att tillföra växterna är  – ”guldvatten” av utspädd urin (1/10).

Jubileumswebinarier 2021

Beskärning av träd och buskar. 

Få bättre koll på hur du beskär träd och buskar. Trädgårdsmästare Jessica Karlsson från företaget Hillbillies bjuder på sin kunskap. Lär dig mer om teknik och redskap,  lämpliga tider på året och hur ska man beskära för att få mycket frukt. Finns det något lätt sätt att föryngra buskar och hur undviker man de vanligaste misstagen?

Skapa en levande och fruktbar jord

Gödsling och jordförbättring är nycklarna till fina skördar och en prunkande trädgård. Om jord och hur man genom att tillföra olik sorters näring och mikroorganismer kan göra den bättre samt hur man bäst gör det under året. Föredragshållare: Lena Israelsson, kolonist, journalist och författare.

Om små träd och buskar på kolonilotten – Plantera ett träd så har du inte levt förgäves

Malin Strand från E-planta tipsar om träd och buskar som passar på koloni- och odlingslott.

Om påverkansarbete och hur man kan visa upp koloni och odlingslottsområdenas fördelar för beslutsfattare och människorna i staden. Med bland andra Ulrica Otterling, generalsekreterare, Örjan Sjödin, ordförande och Johanna Uhr, kommunikatör.

Följ med på resan när en odlingslott planeras och utvecklas under flera år. På vägen får du råd och tips på hur du kan planera din lott efter dina behov och hur du ska tänka för att få rum med det du önskar. Med Maria Andersson, trädgårdsdesigner och kolonist.

Låt städerna och människorna blomstra!
Vill du veta mer om Koloniträdgårdsförbundets tidiga historia och hur människor i staden organiserade sig för att få mer grönska? Ulrika Flodin – chefredaktör för tidningen Koloniträdgården föreläser.

Lyckas med din tomatodling
Föreläsningen med Lena Israelsson är en del i firandet av vårt 100-års jubileum. Lena är kolonist, journalist och författare med gedigen kunskap om allt från sådd till skörd och sortval. Inspelningen är inte tillgänglig för visning i efterhand.

Här hittar du svar på många odlingsfrågor gällande tomater.

Invasiva främmande växter
Lär dig mer om  vad som måste göras för att minska spridningen av invasiva främmande växter. Ulf Nilsson – trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet, och Bibbi Bonorden, projektledare FOR berättar mer.

Tidningen Koloniträdgården

Jim och Gunnar på Årtafältets koloniområde berättar hur de lyckas med sin odling av jättemorötter.

Brittiske insektsforskaren Dave Goulson förklarar varför det är så viktigt att odla blommor för pollinatöerna.

Vad odlades i staden på 1600-talet? Tidningen Koloniträdgården besöker en arkeologisk utgrävning där agroarkeologen Jens Heimdal berättar om trädgårdarna som en gång låg här.

Häng med till Tanto Mindre. En söndag i juli hade koloniträdgårdsföreningen Tanto Mindre på Södermalm i Stockholm Öppen koloniträdgård, dit allmänheten var välkommen att ta en fika och besöka ett antal kolonilotter. 

error: Innehållet är skyddat av upphovsrätt