Biologisk mångfald

Vad innebär begreppet biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive både landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. (Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald).

Det som bidrar mest till biologisk mångfald i en trädgård är träd. Därför har Koloniträdgårdsförbundet startat kampanjen Koloni älskar träd under sitt 100-årsjubileum detta år 2021. Målet är att plantera 2 021 träd och buskar på koloniområden i landet innan årets säsong är slut. Plantera ett eller flera träd och buskar du också, registrera dem här >>

Med fler koloniområden i stadsnära miljöer ökar den biologiska mångfalden och ger gröna ytor som är långsiktigt hållbara på riktigt.

Koloniträdgårdsförbundet ger ut en serie om 51 nummer som heter ”Lätt om odling”. På hemsidan hittar du pdf-filer om bland annat
Bättre skörd med fler bin och humlor Lätt om odling nr 38
Biologisk mångfald i trädgårdenLätt om odling nr 47

Här kan du läsa mer om hur biologisk mångfald beskrivs på olika webbplatser

Det här är biologisk mångfald, Naturvårdsverket
Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar men också om odlade växter, jordbrukets husdjur och deras livsmiljöer. Jordbruksverket

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården, Rikare trädgård
Det är inte svårt att skapa en Rikare trädgård och därmed också att göra en insats för naturen. Med guider, tips, filmer och artiklar vill vi inspirera dig till att förbättra din trädgård både för dig själv och för alla arter i vår närhet. Det är enkelt, roligt och effektivt. Rikare trädgård

Receptsamling för biologisk mångfald, Länsstyrelsen
Hur du med enkla åtgärder i trädgården både får en bättre skörd och ger livsutrymme för ovanliga arter.

Den här samlingen texter handlar om hur du på ett enkelt sätt kan förbättra livsvillkoren för hotade arter. De allra flesta åtgärder är dessutom billiga och enkla att göra. Naturligtvis är det bättre ju större en livsmiljö blir, men även något litet kan göra stor skillnad om tillräckligt många gör samma sak så att det bildas ett nätverk av livsmiljöer. Huvudsaken är inte att det du gör blir perfekt utan att vi hjälps åt. Länsstyrelsen

Trädgården och miljön, Riksförbundet Svensk Trädgård
Stor eller liten, stadsnära eller i förorten – alla trädgårdar är bra för den biologiska mångfalden. Riksförbundet Svensk Trädgård

Vad du kan göra för att öka den biologiska mångfalden

Pollinerare och insekter
Många blommande ogräs är populära bland bin och fjärilar som tistlar och baldersbrå. Låt maskrosor och vitklöver stå kvar i gräsmattan. Spara gamla träd och stubbar som kan bli bostäder åt pollinatörer. Låt ett litet hörn av trädgården vara ostört för att skapa en skyddad miljö för bin och humlor och barnkammare åt fjärilslarver. Höstens fallna löv blir gömställen och hem åt många smådjur, maskar, insekter och spindlar som förlorar en viktig livsmiljö när löven tas bort.

Bin
Humlor och andra bin är väldigt viktiga för pollineringen. De lever på nektar och pollen från blommor och eftersom de besöker så många blommor och så ofta är de bland de effektivaste pollinatörerna som finns i din trädgård. Här får du också veta hur du gör ett insektshotell. Mer om bin

Fågelholkar
När ska man hänga upp fågelholken? Hur högt? I vilket väderstreck? Måste den rensas varje år? Hur ska en bra holk vara konstruerad och får man sätta upp fågelholkar var som helst? Det är bara några av frågorna du får svar på i Natursidans guide till fågelholkar. Mer om fågelholkar

Mulmholkar
En mulmholk är en låda lik en fågelholk men avsedd för insekter. Holken är fylld med sågspån, löv och ibland även annat material som påverkar näringshalt och fuktighetsförhållanden. Syftet är att efterlikna förhållanden i trädhåligheter och bli hem åt en mångfald småkryp och svampar som lever på död ved. Läs mer …

SLU Artdatabanken
Arbetar för att öka medvetenheten om människans beroende av rika och fungerande ekosystem – nu och på lång sikt. Artdatabanken

Biologiska mångfaldedens dag
Och till sist kan du varje år den 22 maj uppmärksamma och fira biologiska mångfaldens dag. En massa tips, idéer, kunskap och förslag finns här >>