Årets Koloniträdgårdsfrämjare 2023

Södra regionen inom Koloniträdgårdsförbundet utsedda till årets Koloniträdgårdsfrämjare 2023.

Förbundsstyrelsens motivering:
De har under många år arbetat för att öka föreningskunskapen hos regionens föreningar samtidigt som de bjuder in till ett stort antal olika intressanta arrangemang av olika slag.

De har utformat kurser och utbildningar för framför allt de olika styrelserna inom regionen. Kurser som handlat om att utbilda styrelserna i styrelsearbete med olika fokus för de olika rollerna i styrelserna. Dessa kurser har blivit så populära att det numera är kö för att komma med. De arbetar nu med att digitalisera kurserna så att de kan erbjudas alla föreningar inom Koloniträdgårdsförbundet. Den digitala ekonomikursen har nu erbjudits kassörer och revisorer till andra i Koloniträdgårdsförbundets regioner. Kursen var så efterfrågad att den snabbt blev fullbokad. De är föregångare med att tillsammans med kommunen anpassa koloniområdenas avlopp utifrån Miljöbalken regler kring det. De är också samma föregångare och föredömen i att se vikten av och möjligheter med att vi har kunniga och intresserade företrädare i de olika föreningarna i Koloniträdgårdsförbundet.

Södra regionen är på bilden representerade av två av deras mest idoga eldsjälar och motorer, Kerstin Ingner och Sune Malmgren.