Arrendenämnderna

Arrendenämnderna

Arrendenämnderna medlar i arrendetvister, och i vissa fall fattar de beslut eller är skiljenämnd.
När det gäller Koloniträdgårdsförbundets verksamhet handlar det oftast om tvister mellan förening och enskild kolonist och mellan förening och markägaren. Men i vissa fall även mellan enskilda kolonister. 
De arrendetvister som inte handläggs av arrendenämnden prövas av tingsrätt. Arrendenämnden tar upp ärenden efter ansökan från någon av parterna. Arrendenämnden lämnar också upplysningar om gällande lagregler, men lämnar inte förhandsbesked om utgången av en tvist. Nämnden ger heller inte råd om hur en part bäst ska lägga upp sin process eller hur en tvist ska lösas. Behöver någon råd eller till exempel hjälp med att tolka ett avtal, får man vända sig till en advokat eller till en annan kunnig jurist.

I nämnderna sitter dels sakkunniga jurister från domstolsverket men även lekmän utsedda av organisationer. En sådan är Koloniträdgårdsförbundet. Förbundets representanter utses av regionerna. Anledningen till att Koloniträdgårdsförbundet får utse representanter är att förbundet är en av de större organisationerna med den dubbla rollen att vara både markägare och arrendator. Föreningarna är, via sin styrelse, markägare gentemot enskilda kolonister men även arrendatorer gentemot markägaren (oftast en kommun).
Cirka 2 000 ärenden inkommer varje år till arrendenämnden.

I de länkade dokumenten nedan kan du läsa mer om arrendenämndernas arbete, hur nomineringsprocessen går till och vilket stöd du kan du kan få som ledamot i arrendenämnden.

Information om ändrad service från Domstolsverket

Information om arrendenämnderna

Detta är nomineringsgången till arrendenämnderna

Läsa mer om arrendenämnderna, länk till domstolsverkets hemsida.