Årsmötet

Att leda ett årsmöte
Här kan du som ska leda ett årsmöte få några tips hur du kan göra >>

 

Att skriva motioner till årsmötet
Här kan du läsa om motioner till årsmötet. Vad det är, hur man skriver och hur man bereder dem. 
>>

Revisorernas arbete under året och inför årsmötet 
Här kan du läsa om revisionen och hur revisorer kan arbeta >>

Vad händer på årsmötet?
Ett årsmöte i Koloniträdgårdsförbundet. Så här kan innehållet se ut. >>

Valberedningens arbete under året och inför årsmötet
Här kan du läsa om hur valberedningen kan jobba inför årsmötet, om dess roll, och ansvar. >>

Årsmötesprotokollet
Årsmötesprotokollet. Hur skrivs det? Vad ska man tänka på? Dessutom kan du ladda ner en mall för att underlätta ditt arbete. >>

 

Årsmötesvokabulär
Alla termer som används inom föreningsvärlden, vad betyder dom? Här hittar du svaren på en del av dina frågor.  >>