Årsmötet

Årsmötesprotokollet
Årsmötesprotokollet. Hur skrivs det? Vad ska man tänka på? Dessutom kan du ladda ner en mall för att underlätta ditt arbete.

Revisorernas arbete under året och inför årsmötet

 

Att skriva motioner till årsmötet
Här kan du läsa om motioner till årsmötet. Vad det är, hur man skriver och hur man bereder dem. 
>>

Valberedningens arbete under året och inför årsmötet
Här kan du läsa om hur valberedningen kan jobba inför årsmötet, om dess roll, och ansvar.