Att anlägga koloniområden

Tips till markägare som vill erbjuda jord och anlägga ett koloniområde

Vi på Koloniträdgårdsförbundet vill gärna se fler koloniområden i landets kommuner. För att möta det ökade odlingsintresset och skapa goda förutsättningar för de kommunala och privata markägare som vill erbjuda jord och anlägga ett nytt koloniområde har vi tagit fram en handledning som kan vara ett stöd i processen.

För att skapa ett koloniområde krävs kunskap

Vi på Koloniträdgårdsförbundet erbjuder en organiserad föreningsverksamhet med över 100 år av samlad kunskap och erfarenhet, vi vet vad som är viktigt att känna till vid anläggning av ett nytt koloniområde.

Denna långa tradition bidrar också till kontinuitet. Koloniområden som anläggs och förvaltas av engagerade kolonister i föreningsform är en hållbar garanti för att området sköts om och består i framtiden. Tillsammans med oss skapas goda förutsättningar för en trygg förvaltning. Därför vill vi uppmana till att i ett tidigt skede ta kontakt med oss på Koloniträdgårdsförbundet. Vi har regioner och koloniträdgårdsföreningar över hela landet.

Handledningen består av 7 avsnitt och tar upp följande moment

  • Intresse och behovsanalys.
  • Lokalisering och tillgång till mark.
  • Att starta en koloniförening.
  • Beskrivning av koloniområden, odlingslotter och stuglotter.
  • Planering av koloniområde.
  • Juridiska förutsättningar, föreskrifter och nyttjanderätter.
  • Ekonomiska förutsättningar.

Ladda ner och läs hela handledningen ”Att anlägga koloniområden” >>

Här kan du ladda ner handledningen i pdf-format >>