Besök Koloniträdgårdarna på Skansen

De senaste åren har ett omfattande arbete gjorts med att se över den gröna gestaltningen i Skansens koloniträdgård som speglar 1920-talet respektive 1940-talets kolonilottsideal. Översynen ska göra kolonilotterna mer trovärdiga för sin tid och få dem att bättre fungera som verktyg i Skansens pedagogiska verksamhet.

Lotten som visar 1920-talet blev klar i fjol och är omgestaltad med utgångspunkt i handböcker, fotografier och instruktioner till kolonister vid tiden. På 1920-talet odlades varje yta vid lotterna med ätbart. Sorterna som nu odlas är så långt det varit möjligt från 1920-talet, med cirkulering var tredje år som rekommenderades på den tiden. Läs mer om uppfräschningen här  >>

Under maj månad händer det många spännande saker på Skansen. Under samtliga helger kommer man ha trädgårdsdagar vid Skogaholms herrgård (nära Solliden). Trädgårdsmarknad, sticklingsbyte och historiska odlingar står på programmet. >>

Dessutom firar man att Emil i Lönneberga fyller 60 år som litterär figur. Astrid Lindgrens Värld intar museet helgen 12-14 maj. Läs om detta här >>

 

Skansens hantverkare har jobbat hårt med att fräscha upp kolonistugorna. Här lägger de sista handen vid målningen.

Kick-off för Koloniträdgårdsförbundets volontärer på Skansens koloniträdgårdar. Under en dag i april informerades  de om hur stugorna förändrats och om kommande säsongs arbete.