Blanketter

Blanketter

För att förbundets medlemsregister ska vara uppdaterat är det viktigt att kansliet snarast får information om adressändringar eller förändringar i en styrelses sammansättning. Vi är tacksamma om ni använder en  av blanketterna nedan. Vill ni att vi skickar en utskriven blankett, är ni välkomna att höra av er till kansliet så ordnar vi det. Notera att om en nyvald styrelsemedlem är respektive till den som är medlem enligt kontraktet, är det till stor hjälp om ni även anger medlemmens namn i anslutning till styrelsemedlemmens.

  • Medlemmar i styrelsen, region – ifyllbar pdf
  • Medlemmar i styrelsen, – ifyllbar pdf
  • Reseräkning förtroendevald – pdf
  • Traktamentsregler och arvodesbelopp enligt Förbundsrådsbeslut 2019 – pdf
  • Adressändring och anmälan om nya kolonister (OBS lägenhetsnummer) – pdf