Bli medlem

Vi hjälper dig!

I snart 100 år har Koloni­trädgårds­förbundet hjälpt sina medlems­föreningar med allt från juridik, trädgårds­rådgivning till påverkans­arbete mot grönare och mer hållbara städer. Vår organisation företräder 229 föreningar, med över 23 000 kolonister i hela landet.

Starka tillsammans
Vi arbetar oavbrutet för att kolonirörelsen ska utvecklas och fortsätta vara en viktig del av våra gröna städer. Tillsammans får vi en starkare röst.

Tar striden
Koloniträdgårdsförbundet finns som stöd när en medlemsförening behöver juridisk hjälp i konflikter med exempelvis en markägare.

Vi jobbar för framtiden
Vi tar oss an och identifierar de utmaningar som kolonirörelsen står inför och som förbund tänker vi hela tiden framåt. Allt för att vi ska kunna fortsätta njuta av våra vackra koloniområden. 

Varmt välkommen till oss på Koloni­trädgårds­förbundet!

Kolonist berättar

” Min kolonilott är den enda platsen där jag kan lägga ifrån mig mobilen utan att känna ett behov av att kolla till den på flera timmar. Sinnesro.”  

Tomasz Czernicki25 år, Kolonist i Enköping.

Fördelar med medlemskap

Vi driver era frågor

 • Vi bevakar koloni­trädgårds­rörelsens intressen.
 • Vi bevakar konsument­frågor och medverkar till att det bedrivs forskning- och utvecklingsarbete inom fritidsodlingens område.
 • Vi är en del av Fritids­odlingens Riksorganisation (FOR), ett samarbetsorgan för 20 ideella organisationer med inriktning på fritids­odling. FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. FOR är också remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.
puff_dra_nytta_av

14 anledningar att vara medlem i Koloniträdgårdsförbundet

 För föreningen

 1. Ni är med och stödjer kolonirörelsen och förbundets aktiva arbete för att befintliga områden bevaras och att nya anläggs.
 2. Juridisk hjälp gällande avtal, arrende och stadgar, råd vid medlemsärenden och stöd vid förhandlingar.
 3. Odlingsrådgivning.
 4. En grundläggande föreningsförsäkring hos Folksam, särskilt framtagen för förbundets medlemsföreningar.
 5. Hjälp att miljödiplomera er förening.
 6. Lån till mycket bra villkor till investeringar genom Lånefonden.
 7. Bidrag till utbildningar eller aktiviteter inom odling eller föreningsarbete.
 8. Förbundet ordnar kurser i juridik och styrelsearbete och har ett samarbete med Studiefrämjandet som hjälper föreningar att ordna aktiviteter.
 9. Regionverksamhet och bevakning av föreningarnas intressen i regionen.
 10. Administrativa hjälp till självkostnadspris, exempelvis adressetiketter.
 11. Gratis informationsmaterial, t.ex foldern Lätt om odling som tar upp 50 olika ämnen.

För den enskilde kolonisten

12. Tidningen Koloniträdgården.
13. Rabatterbjudanden på en mängd olika produkter och tjänster.
14. Odlingsrådgivning av förbundets trädgårdsrådgivare.

Så blir man medlem >>