Vi är förbundet för Sveriges alla koloniföreningar

Med oss får din förening kunskap och stöd – allt som behövs för ett tryggt, enkelt och utvecklande koloniliv. Ni blir del av en rikstäckande organisation som har jobbat för koloniföreningars bästa i över 100 år.

Medlemskapet ger er:

 

Kunskap Vi kan allt om stadgar, arrendekontrakt och ideellt föreningsarbete. Ni får kurser och odlingsinspiration. 

Gemenskap Ni får dela erfarenheter med resten av kolonisverige. Ju fler vi är desto större kraft har vi att driva våra frågor och påverka för fler koloniområden.

Pengar att tjäna Ni får en gratis föreningsförsäkring och möjligheten att söka förmånliga lån för investeringar.

Alla medlemsförmåner hittar du längst ner på denna sida.

Såklart din förening ska bli medlem!

Vi välkomnar både stugföreningar och stadsodlingsföreningar till Koloniträdgårdsförbundet. Så här går det till.

1.

Förankra idén

Det är den ideella föreningen som ansluts till Koloniträdgårdsförbundet. Vi besöker gärna din förening och berättar mer om värdet av ett medlemskap.

2.

Ta beslut

Beslut om medlemskap tas på ett årsmöte eller medlemsmöte. Lägg fram en motion som alla medlemmar i din förening får ta beslut om.

Så här kan en motion se ut.

3.

Ansök

När beslut är taget är ni välkomna att ansöka om medlemskap via formuläret nedan. Bifoga föreningens stadgar, verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll.

Vid frågor, kontakta region eller kansli så vägleder vi er.

Bli kolonistödjare

Vill du, liksom vi, se fler koloniområden i våra städer? Kanske är du före detta kolonist eller funderar på att bli? Som kolonistödjare stöttar du kolonirörelsens utveckling och alla de positiva bidrag som koloniområden ger grannskapet och det omgivande samhället. Stå upp för kolonirörelsen med oss!

Som tack får du 4 nummer av vår tidning Koloniträdgården och aktuella rabatter och erbjudanden

Allt detta får våra medlemsföreningar

Ett medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet innebär att föreningen blir en del i ett större rikstäckande nätverk. Ni investerar i trygghet, det finns alltid någon att fråga. Alla våra medlemsföreningar tillhör en region som arrangerar kurser och ger råd och stöd lokalt. 

Ju fler vi är desto större kraft har vi att göra vår röst hörd och påverka för fler koloniområden och odlingsytor i samhället. Ett medlemskap är en möjlighet att aktivt driva arbetet med bevarandet av befintliga koloniområden. Ni blir del av en folkrörelse.

I medlemsavgiften ingår även en grundläggande föreningsförsäkring hos Folksam. Försäkringen är särskilt framtagen för att möta behoven hos våra medlemsföreningar. Flera kommuner kräver dessutom försäkring vid avtal och då är medlemskap en enkel lösning.

Läs pdf om allt som ingår i föreningsförsäkringen >>

Anslutna föreningar får juridiskt stöd gällande avtal, arrende och stadgar samt förebyggande råd vid medlemsärenden och stöd vid förhandlingar om något händer. Vid bekymmer finns alltid någon att rådfråga.

Du behöver inte kunna allt om föreningsarbete som kolonist, det går att lära sig på vägen. Vi erbjuder regelbundet gratis kurser för styrelser, kassörer, valberedningar och revisorer. Vissa kurser är digitala, andra genomförs på plats i den region du tillhör. Studiefrämjandet är vår samarbetspartner för utbildning och studier både lokalt och regionalt.

Att aktivt arbeta för en bra miljö är en viktig del i vår verksamhet. Genom vår miljödiplomering blir alla föreningens kolonister engagerade i hållbarhetsarbetet.

Vid kontakter med kommunen är det en fördel med ett organiserat miljö- och hållbarhetsarbete. En miljödiplomerad förening kan på så vis främja relationerna med markägare och omgivande samhälle.

Alla kolonister i våra medlemsföreningar får vår uppskattade medlemstidning Koloniträdgården i brevlådan. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år.

Via vår Lånefond kan våra medlemsföreningar låna upp till 200 000 kronor till förråd, staket, föreningshus och andra fasta anläggningar. Lånen ges på max 10 år och till en mycket förmånlig ränta. På så sätt kan föreningar få hjälp att finansiera och genomföra investeringar, samtidigt som kostnaden sprids ut över ett antal år.

Medlemsföreningar kan även ansöka om ett mindre ekonomiskt bidrag för studier och lokal utåtriktad verksamhet.

Varje kolonist får tillgång till vår information och rådgivning om trädgård och hållbar odling både via kansliets odlingsrådgivare och via aktuella projekt hos Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR).

Varje kolonist får förmånliga rabatter hos utvalda företag. Det kan vara fröer, lökar, färg, verktyg och fritidshusförsäkring (10 % hos Folksam).

Som medlemsförening hos oss tillhör ni även Fritidsodlingens Riksorganisation, FOR. Genom FOR är Koloniträdgårdsförbundet remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges riksdag. 

Kolonitrdgårdsförbundet är medlem i Federation Internationale des Jardins Familiaux, med säte i Luxemburg. Vårt medlemskap i det internationella Koloniträdgårdsförbundet ger viktiga möjligheter att diskutera gemensamma utmaningar, driva frågor i EU och utbyta idéer.