Bli medlem

Vi hjälper dig

I snart 100 år har Koloni­trädgårds­förbundet hjälpt sina medlems­föreningar med allt från juridik, trädgårds­rådgivning till påverkans­arbete mot grönare och mer hållbara städer. Vår organisation företräder 229 föreningar, med över 23 000 kolonister i hela landet.

Starka tillsammans
Vi arbetar oavbrutet för att kolonirörelsen ska utvecklas och fortsätta vara en viktig del av våra gröna städer. Tillsammans får vi en starkare röst.

Tar striden
Koloniträdgårdsförbundet finns som stöd när en medlemsförening behöver juridisk hjälp i konflikter med exempelvis en markägare.

Vi jobbar för framtiden
Vi tar oss an och identifierar de utmaningar som kolonirörelsen står inför och som förbund tänker vi hela tiden framåt. Allt för att vi ska kunna fortsätta njuta av våra vackra koloniområden. 

Varmt välkommen till oss på Koloni­trädgårds­förbundet!

Kolonist berättar

” Min kolonilott är den enda platsen där jag kan lägga ifrån mig mobilen utan att känna ett behov av att kolla till den på flera timmar. Sinnesro.” 

Tomasz Czernicki,
25 år, Kolonist i Enköping.

Fördelar med medlemskap

Vi driver era frågor

 • Vi bevakar koloni­trädgårds­rörelsens intressen.
 • Vi bevakar konsument­frågor och medverkar till att det bedrivs forskning- och utvecklingsarbete inom fritidsodlingens område.
 • Vi är en del av Fritids­odlingens Riksorganisation (FOR), ett samarbetsorgan för 19 ideella organisationer med inriktning på fritids­odling.
puff_dra_nytta_av

13 anledningar till att vara medlem…

 För föreningen:

 1. Främjar ekologisk odling och miljödiplomerar föreningar långsiktigt
  på olika nivåer.
 2. Erhålla juridisk hjälp vid exempelvis förhandlingar och tvister eller med stadgar, kontrakt och utbildning.
 3. Odlingsrådgivning.
 4. En grundläggande försäkring hos Folksam för våra medlemsföreningar.
 5. Möjlighet till bra lån genom Lånefonden.
 6. Interna utbildningar inom exempelvis juridik, odling, förenings- och styrelsearbete.
 7. Bidrag till utbildningar eller utbildande aktiviteter genom Studiefrämjandet.
 8. Administrativa hjälp till självkostnadspris, exempelvis adressetiketter.
 9. Informationsmaterial – gratis trycksaker t.ex foldern Lätt om odling som finns inom 50 olika ämnen.
 10. Regionverksamhet – bevakning av föreningarnas intressen i den egna kommunen.

För den enskilde kolonisten:

11. Tidningen Koloniträdgården.

12. Odlingsrådgivning.

13. Rabatterbjudande på en mängd olika produkter och tjänster.

Så blir man medlem >>