Elementor #8988

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Och val av valberedning vid ett årsmöte är en av de få punkter som föreningsmedlemmarna har ansvar för att förbereda och komma med förslag till. Ett tips från oss är att koloniföreningen antingen redan vid årsmötet eller vid t.ex. ett höstmöte, utser en beredningsgrupp som har till uppgift att tillfråga såväl avgående valberedning som nya personer om ett eventuellt kommande uppdrag.

Om föreningsmedlemmarna känner en osäkerhet kring hur man ska göra detta bör styrelsen i koloniföreningen ta initiativ till att ordna en utbildningsträff för medlemmarna, kanske tillsammans med andra inom regionen. Material kan vi på förbundskansliet hjälpa till med.

Uppdraget som valberedare är särskilt viktigt eftersom det är de som ska ta fram bästa tänkbara förslag på kandidater till föreningsstyrelse och revisorer. För att kunna göra detta måste de veta vad de olika uppdragen innebär, vad som är styrelsens ansvar, hur det praktiska arbetet ser ut etc.

Valberednings roll är att ta reda på hur arbetet i styrelsen fungerar, vad var och en bidrar med, vad eller vilka kompetenser som behöver kompletteras och så vidare. Detta görs enklast genom att intervjua styrelsen, kanske som grupp, men framför allt enskilt med var och en. När valberedningen har klart för sig vilka uppdrag som ska tillsättas och vad dessa innebär, då kan de, dels kontakta medlemmarna som de själva känner till och som kan tänkas vara intresserad av uppdrag. Dels kan de gå ut allmänt till medlemmarna för att få in förslag, nomineringar, till de olika uppdragen.

Observera att alla, såväl valberedning som var och en som föreningsmedlem, har ett ansvar att nominera engagerade och duktiga personer till uppdrag i koloniföreningen. Om det är svårt att få föreningsmedlemmar att ta uppdrag för att de inte har någon tidigare erfarenhet eller föreningsvana bör styrelsen ta initiativ till att ordna utbildningsträffar.

För mer tips och råd i föreningsarbetet kontakta organisationssekreterare helena.westerling@koloni.org