Skapa digitala enkäter

Skapa digitala enkäter gratis via Google Formulär

Här hittar du en länk till en fem minuters instruktionsfilm om hur man kan göra en enkel digital och anonym enkät med Google Formulär. Vi har i exemplet valt Miljödiplomeringens enkätfrågor. Detta är en bra start för miljödiplomeringsarbetet i föreningen och ta reda på läget i föreningen.

Enkäter är ett bra och interaktivt sätt att kommunicera med föreningsmedlemmarna. Ett användbart verktyg för föreningsdemokratin.

Länk till instruktionsfilm på YouTube>>

Sammanfattning av filmens instruktion

  1. Öppna dokumentet med de frågor som ska användas. Bra att ha skrivit dessa i förväg i ett Worddokument.
  2. Öppna Google. I högra hörnet finns en ikon/ruta med prickar. Klicka på den. Längst ner bland dessa finns ikonen Formulär.
  3. Nu ska vi skapa ett nytt formulär = enkät. Skapa en passande rubrik. Vi väljer i detta fall Miljödiplomering. Och så är det dags att lägga in frågorna.
  4. Ha nu både det förberedda Worddokumentet med frågor Google formulär öppet och växla mellan dessa.
  5. Markera en fråga i taget, kopiera och klistra i formuläret. Svarsalternativet Flerval är redan förvalt i programmet med Ja och Nej som alternativ. Nu är fråga ett klar.
  6. Till höger om frågan finns ett plustecken. Sätt markören på det och välj lägg till fråga.
  7. Kopiera nästa fråga från Worddokumentet, klistra in i den nya frågan. Och så är fråga två klar. Gå vidare på samma vis med alla frågor tills formuläret är klart.
  8. När formuläret är klart, kan man förhandsgranska enkäten genom att klicka på ikonen som ser ut som ett öga längst upp på sidan.
  9. Gå tillbaka till arbetsdokumentet och klicka på Skicka-knappen i högra övre hörnet. Välj den mittersta länksymbolden. Då länken är ganska lång så kan man förkorta den via knappen under.
  10. Klistra in länken till enkäten i ett utskick till alla era medlemmar.

För att testa om enkäten funkar kan du antingen förhandsgranska enkäten och besvara där, eller genom att skicka en länk till dig själv eller någon annan i t ex styrelsen och besvara. När svaren kommer in kommer de finnas tillgängliga under rubriken ”Svar” i menyraden i ditt arbetsdokument. Enkätsvaren får ni som siffror och som tårtdiagram.

Du kommer märka hur enkelt det är och att det finns fler möjligheter, t.ex. Frisvar eller fler svarsalternativ. Stoppa gärna in egna frågor som ni vill ha svar på i just er förening också. Se dock till att enkäten inte blir för omfattande eller tar för lång tid att besvara.

Lycka till!