Eventuellt elstöd till koloniträdgårdsföreningar

Koloniträdgårdsförbundet har fått en del frågor från sina föreningar angående elstödet som betalas ut till företag och privatpersoner. Ska det även omfatta föreningar, och då speciellt koloniträdgårdsföreningar. Därför ställde vi just den frågan till Klimat – och Näringslivsdepartementet.

Här är deras svar:
”Det finns två elstöd som riktar sig till privatpersoner med egna elnätsavtal. Dessa betalas ut av Försäkringskassan. Ingen ansökan krävs.
Utbetalning av elstöd – Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Privatpersoner som har använt el under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022 och som har elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 (mellersta Sverige) och 4 (södra Sverige) har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättning.
Privatpersoner i hela Sverige som använt el under perioden november–december 2022 och som har elnätsavtal för konsumentändamål har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022 som har rätt till ersättningen.

Föreningar omfattas av elstödet till näringsidkare och juridiska personer. Detta stöd gäller för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. Detta stöd är inte klart ännu men regeringen arbetar intensivt med att få det på plats.

Den 20 februari skickades två förslag som reglerar utformningen av elstödet ut på remiss. Remisstiden gick ut den 6 mars 2023 och remissynpunkterna behandlas nu inom Regeringskansliet. Skatteverket föreslås administrera och betala ut stödet. Det kommer att krävas att man ansöker om stödet. Här kan du läsa mer:
Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag – Regeringen.se

Det återstår även vissa steg innan stödet är helt på plats. Till exempel måste Europeiska kommissionen godkänna en statsstödsansökan, lagändringarna måste remitteras till Lagrådet och sedan beslutas av riksdagen. Dessutom behöver Skatteverket ta fram en e-tjänst så att ansökningarna och utbetalningarna kan gå snabbt och smidigt. Ambitionen är att e-tjänst hos Skatteverket ska öppna den 30 maj 2023.
Skatteverket hanterar elstöd till företag | Skatteverket

Förslagen som skickades ut på remiss verkar leda till att stödet endast kommer att omfatta elområde 3 och 4, alltså södra Sverige. Men, kanske gör remissinstanserna att förslaget ändras. I övrigt verkar det mesta vara ganska oklart i detta läge.