FOR

FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation

Koloniträdgårdsförbundet är medlem i FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation. FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling.

Organisationen bildades 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna. FOR har 20 medlemsorganisationer med ca 70 000 medlemmar.

FOR samverkar med Stockholmsmässan AB om den stora trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. FOR företräder också fritidsodlarnas intressen gentemot statliga verk och myndigheter för att på bästa sätt tillgodose fritidsodlingen både nationellt och internationellt.

Läs mer på FOR.se