Förbundsdokument

Här hittar du olika förbundsdokument, som exempelvis förbundsstadgar och förvaltningsberättelser.

Förbundsstadgar antagna av Förbundsrådet 2021

Förvaltningsberättelse 2020

Förbundsrådsprotokoll 2023-04-22

Förbundscirkulär

Den 12-13 augusti 2017 höll Koloniträdgårdsförbundet sin 30:e och sista kongress. därefter gick man över till att ha s.k. Förbundsråd. Mellan kongressen 2017 och Förbundsrådet 2018 verkade en interimsstyrelse.

Kongressprotokoll

Revisionsberättelse

Interimsstyrelsens slutord för perioden 2017-2018