Fördelar och förmåner

Fördelar med medlemskap

Vi driver era frågor

 • Vi bevakar koloni­trädgårds­rörelsens intressen.
 • Vi bevakar konsument­frågor och medverkar till att det bedrivs forskning- och utvecklingsarbete inom fritidsodlingens område.
 • Vi är en del av Fritids­odlingens Riksorganisation (FOR), ett samarbetsorgan för 20 ideella organisationer med inriktning på fritids­odling. FOR arbetar aktivt med att utveckla fritidsodlingen, värna om fritidsodlingens intressen och föra fram fritidsodlingens fördelar i samhällsutvecklingen. FOR är också remissinstans i arbetet med nya lagar och regelverk och medverkar i motioner till Sveriges Riksdag.

14 anledningar att vara medlem i Koloniträdgårdsförbundet

       För föreningen

 1. Ni är med och stödjer kolonirörelsen och förbundets aktiva arbete för att befintliga områden bevaras och att nya anläggs.
 2. Juridisk hjälp gällande avtal, arrende och stadgar, råd vid medlemsärenden och stöd vid förhandlingar.
 3. Odlingsrådgivning.
 4. En grundläggande föreningsförsäkring hos Folksam, särskilt framtagen för förbundets medlemsföreningar.
 5. Hjälp att miljödiplomera er förening.
 6. Lån till mycket bra villkor till investeringar genom Lånefonden.
 7. Bidrag till utbildningar eller aktiviteter inom odling eller föreningsarbete.
 8. Förbundet ordnar kurser i juridik och styrelsearbete och har ett samarbete med Studiefrämjandet som hjälper föreningar att ordna aktiviteter.
 9. Regionverksamhet och bevakning av föreningarnas intressen i regionen.
 10. Administrativ hjälp till självkostnadspris, exempelvis adressetiketter.
 11. Gratis informationsmaterial, t.ex foldern Lätt om odling som tar upp 53 olika ämnen.

För den enskilde kolonisten

12. Tidningen Koloniträdgården. 4 nr/år, värde 300 kr.

13. Rabatterbjudanden på en mängd olika produkter och tjänster.

14. Odlingsrådgivning av förbundets trädgårdsrådgivare.

Så blir föreningen medlem >>