Föreningsverksamhet i Coronatider.

Möten och annan föreningsverksamhet i Coronatider

Förbundet får många frågor från sina föreningar om hur man ska förhålla sig till olika delar av verksamheten när det gäller risken för Coronasmitta. Bland annat när det gäller årsmöten och hur man ska tänka kring sina gemensamhetsanläggningar.

Förbundets övergripande råd är att hålla sig uppdaterad om vilka direktiv och råd som Folkhälsomyndigheten går ut med.

Var och en måste ta ansvar att skydda sig själv, men också för att skydda andra från att bli smittade.

Koloniträdgårdsförbundets rekommendation är att antingen skjuta upp  årsmöten till ett senare tillfälle, hålla möten utomhus om detta fungerar (exempelvis för små föreningar), avhålla möten digitalt eller genomföra möten Per Capsulam, dvs möten via mejl eller brev. I vissa fall kan detta leda till att föreningen bryter mot sina egna stadgar, men då får styrelsen begära godkännande för förfarandet på mötet när det väl hålls.
Observera att för ett fåtal av förbundets föreningar kan det finnas andra regelverk att sätta sig in i, det gäller de ekonomiska föreningarna. Dessa kan få vägledning genom att läsa den tillfälliga lag som Riksdagen beslutade om i våras. Länk till den här.

Klicka här och läs mer om bl.a. videomöten och Per Capsulammöten >>
Här kan du ladda ner en mall för Per capsulammötet >>
Här kan du ladda ner allmänna tips om hur du planerar ett årsmöte digitalt  >> 
Här kan du ladda ner information om funktioner och teknik i Zoom >>
Här hittar du användbara länkar om videoinspelning i Powerpoint och om presentationer i Teams >>
Olika sätt att minimera smittrisk på koloniområdet.

Så långt det är möjligt bör föreningen också medverka till att minimera smittrisken. Det kan handla om att inte samlas för många på samma yta och att se till att gemensamma utrymmen, som toaletter och duschar, saneras och rengörs med mer noggrannhet och på ett säkrare sätt än vad som kanske sker vanligtvis.

Det kan också handla om att ge råd och tips till medlemmarna om vad var och en själv kan göra.

Besök från kansliet på kolonierna och vice versa.

Under denna tid kommer det inte att genomföras några besök gällande miljödiplomering eller råd kring arrende- och föreningsfrågor på våra koloniområden. Vi ser helst också att besök på kansliet undviks i görligaste mån.

I övrigt bör föreningarna följa informationen från Folkhälsomyndigheten. Information hittar du här.

Du kan även hitta myndigheternas samlade information kring Corona. Den informationen hittar du här.