GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen

Sedan några år har en lagstiftning som kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersatt personuppgiftslagen (PUL). Förbundskansliet har tillsammans med FOR sammanställt vad lagen innebär i korthet och de viktigaste delarna för våra föreningar att tänka på i en pdf.

På Datainspektionens hemsida  finns nu mer information och vägledningar för föreningar och små organisationer. Under rubriken Det här behöver ni göra, tar de upp dels att informera era medlemmar, dels att dokumentera ert arbete med personuppgifter. Förbundet har tagit fram en mall som ni i föreningen kan använda för att skapa ett sådan dokument. Kontakta kansliet för denna.

Förbundets medlemsföreningar kommer att behöva skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med Koloniträdgårdsförbundet. Förbundet håller på att ta fram ett sådant avtal som kommer att skickas ut till samtliga föreningar med mer information.

De vanligaste frågorna om GDPR är:

– Finns det mall för blankett för medlemmars samtycke? Svar: Förbundet har tagit fram en enkel mall med de viktigaste delarna som föreningarna kan utgå ifrån och sedan utforma efter eget behov. Den kan också kompletteras att gälla som Ansökan om medlemskap.

– Behöver vi ha samtycke från alla medlemmar som nu finns i medlemsregistret? Svar: Nej, men ni måste informera om vilka uppgifter som finns, vem som är ansvarig för registret och hur uppgifterna används, se mall enligt ovan.