GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen

Sedan några år har en lagstiftning som kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersatt personuppgiftslagen (PUL). Förbundskansliet har tillsammans med FOR sammanställt vad lagen innebär i korthet och de viktigaste delarna för våra föreningar att tänka på i en pdf.

På Datainspektionens hemsida  finns nu mer information och vägledningar för föreningar och små organisationer. Under rubriken Det här behöver ni göra, tar de upp dels att informera era medlemmar, dels att dokumentera ert arbete med personuppgifter. Förbundet har tagit fram en mall som ni i föreningen kan använda för att skapa ett sådan dokument. Hantering och regler av personuppgifter

Förbundets medlemsföreningar kommer att behöva skriva ett personuppgiftsbiträdesavtal med Koloniträdgårdsförbundet. Förbundet håller på att ta fram ett sådant avtal som kommer att skickas ut till samtliga föreningar med mer information.

De vanligaste frågorna om GDPR är:

– Finns det mall för blankett för medlemmars samtycke? Svar: Förbundet har tagit fram en enkel mall med de viktigaste delarna som föreningarna kan utgå ifrån och sedan utforma efter eget behov. Den kan också kompletteras att gälla som Ansökan om medlemskapGodkännande personuppgifter.

– Behöver vi ha samtycke från alla medlemmar som nu finns i medlemsregistret? Svar: Nej, men ni måste informera om vilka uppgifter som finns, vem som är ansvarig för registret och hur uppgifterna används, se mall enligt ovan.

Här är filmen om GDPR

–        Ett utbildningsmaterial om Dataskyddsförordningen GDPR

Materialet består av en presentationsfilm med ppt-bilder och är framtaget i samarbete med FOR, Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet.

Vi hoppas att detta ger er stöd och vägledning i hur ni ska arbeta för att uppfylla de nya kraven.

Tanken är att ni i er styrelse går igenom materialet tillsammans och anmäler den som en studieaktivitet till Studiefrämjandet.

Vi kommer också att komplettera med FAQ för att ytterligare förtydliga det som man i föreningarna oftast har frågor och funderingar om. Hör därför av er till oss på kansliet, kansli@koloni.org, när ni gått igenom materialet och det är något som ni fortfarande tycker är oklart eller som saknas.

Information Dataskyddsförordingen (GDPR)