Globala Målen för hållbar utveckling

Koloniträdgårdsförbundet och de globala målen 

De globala målen handlar om en hållbar framtid. Koloniområden främjar de globala målen på många sätt bara genom sin blotta existens. Ett exempel är hur växtligheten bidrar till den biologiska mångfalden och till en stadsmiljö som bättre står emot klimatförändringar. Men det räcker inte, det finns mycket kvar som kolonirörelsen kan göra för att hjälpa till att uppnå de globala målen 

Koloniträdgårdsförbundet börjar nu arbeta mer aktivt med de globala målen, ett arbete som ska genomsyra förbundets verksamhet ända fram till 2030.  

På förbundsnivå handlar det initialt om att skapa medvetenhet kring de globala målen och steg för steg inkorporera dem i verksamhetsplaner, mål och den löpande verksamheten ända ner på regionnivå. Övergripande behöver vi identifiera vad vi är bra på och vad vi kan förbättra eller sluta att göra. En viktig del är också att inspirera och uppmuntra alla våra medlemsföreningar att börja arbeta med de globala målen.  

Här kommer några tips på hur er förening kan engagera sig: 

  • Kontakta oss och boka en intern utbildning eller ett besök där vi tillsammans kan diskutera hur er förening kan jobba med de Globala Målen.  
  • Ta ett steg i taget – till exempel genom att:  
  • Anmäla er till Miljödiplomeringen (Läs mer under fliken ”Odling”) (Mål 4)
  • Delta i förbundets trädkampanj (Läs mer under fliken ”Odling” el. ”Aktuellt”) (Mål 15) 
  • Minska användandet av kemikalier inom föreningen (Mål 3) 
  • Boka en utbildning om styrelsearbete eller juridik. (Mål 4) 
  • Investera i solpaneler (Mål 7) 
  • Kompostera (Mål 12) 
  • Källsortera (Mål 13)
  • Skörda regnvatten (läs om att skörda regnvatten under fliken ”Odling”) (Mål 6) 

På den här sidan, samt i tidningen och via informationsbrev kommer vi löpande att skriva om arbetet med de globala målen. Redan nu kan ni läsa om trädkampanjen ”Koloni älskar träd” under fliken ”Odling”.