Jordhjältarna – odlarens bästa vänner

Det är ingen nyhet att flera av de synligt vackra pollinerarna börjar försvinna från jordens yta. Men känner du till att 25 % av den biologiska mångfalden finns under markytan? Nu sätter vi strålkastarljuset på några av de livsviktiga och fascinerande jordhjältarna. De är många, pyttesmå, och de gör underverk för vår trädgård och planet.

Mikrolivet i jorden är avgörande för våra odlingar och för hela människans existens. Genom att lära ut hur de olika jordhjältarna jobbar vill vi öka förståelsen för det cirkulära kretsloppet där växter och mikroorganismer samarbetar. Naturen gör magiska saker som människan och hela samhället drar nytta av.

Vad gör de då som är så bra?

Daggmaskar, hoppstjärtar, nematoder, bakterier, protozoer, svampar, björndjur, arkéer och insektslarver är några av underjordens hjältar. Vad gör de då som är så bra? Sammanfattningsvis och lite förenklat kan man säga att alla jobbar med att göra jord, de tillverkar en jord med näringsämnen som är speciellt anpassad till just de växter som odlas på platsen. Jordhjältarna gynnar växterna, och växterna gynnar jordhjältarna i ett avancerat samarbete mellan koldioxid, kolhydrater, vatten, syre, kväve, kol och mineraler.

Tillsammans hjälper de till att bryta ner organiskt material till näring i en form som växterna kan ta upp. Flera jobbar med att bygga upp jordstrukturen så att den blir både vattenhållande och dränerande. Som en konsekvens får jordar som saknar ett rikt mikroliv en sämre och mer skör struktur. Dessa jordar är också mer utsatta för vädrets makter vilket kan bli allvarligt vid klimatförändringar. De små håligheterna i jorden, porerna, är jordhjältarnas ”hem”.

Gynna jordhjältarna genom att tänka på vad du själv behöver

Hur gör jag då för att skapa en levande jord som myllar av biologisk aktivitet? Enklast är att du utgår från dig själv. Mikroorganismerna har samma basbehov som precis allt annat levande, närmare bestämt mat, vatten, syre och någonstans att bo. En viktig ledstjärna att ha med sig är också att det som sker ovan jord påverkar den biologiska aktiviteten under jord. Ju fler arter som odlas desto mer variation blir det i livet i jorden.

Några enkla tips på hur du kan ta hand om underjordens hjältar:

Tips 1: Gräv mindre och vänd inte jorden. Tänk på att jordhjältarna bor och lever där.

När du gräver i jorden så stör du livet där nere och det är stor risk att du förstör strukturen som naturen och mikroorganismerna byggt upp. När du vänder och gräver runt hamnar jordhjältarna dessutom på fel nivå, där de kanske inte alls trivs, vilket påverkar aktivitetsnivån i jorden negativt.

Tips 2: Städa mindre. Låt jordhjältarna äta resterna direkt i landet.

När allt organiskt material städas bort, försvinner livsmiljöerna för mikroorganismerna som lever på dessa material – det är en bit av näringskedjan som lyfts bort. Satsa gärna på täckodling som ett alternativ eller komplement till löv- och kökskomposten. Låt mer komposteras på plats direkt i landet. Genom att jordförbättra med kompost tillför du nya jordhjältar och mat till befintliga.

Tips 3: Organiskt material. Ge jordhjältarna godsaker de gillar och döda dem inte.

Tillför organiskt material som barkmull, naturgödsel, växtdelar. Gräsklipp har ett näringsinnehåll som matchar växternas behov mycket bra. Lägg ovanpå eller mylla ner försiktigt för att inte störa livet i jorden. Och så klart, undvik hemska bekämpningsmedel.

Om du uppfyller följande kriterier så kommer du långt. I gengäld får du en friskare och bättre jord och gör en viktig insats för den biologiska mångfalden.

Tips 4: Plantera en mix av växter

Det är inte samma mikroorganismer i jorden över allt, utan olika växter drar till sig sina egna jordhjältar. En variation av växter ovan jord ger därför en variation av mikroliv under jord.

Affisch i pdf >>

Målarblad till barn >>