Jordhjältarna

Gynna underjordens hjältar – för god skörd och rik biologisk mångfald

Det är ingen nyhet att flera av de synligt vackra pollinerarna börjar försvinna från jordens yta. Men känner du till att 25 % av den biologiska mångfalden finns under markytan. Vi på Koloniträdgårdsförbundet vill hylla de livsviktiga och fascinerande jordhjältarna. De är många, pyttesmå, och de gör underverk för vår trädgård och planet. Genom att berätta ut hur de olika jordhjältarna jobbar vill vi öka förståelsen för det cirkulära kretsloppet där växter och mikroorganismer samarbetar. Naturen gör magiska saker som människan och hela samhället drar nytta av. Sprid kunskapen till andra:

Vad gör de då som är så bra?

Daggmaskar, hoppstjärtar, nematoder, bakterier, protozoer, svampar, björndjur, arkéer och insektslarver är några av underjordens hjältar. Vad gör de då som är så bra? Sammanfattningsvis och lite förenklat kan man säga att alla jobbar med att göra jord, de tillverkar en jord med näringsämnen som är speciellt anpassad till just de växter som odlas på platsen. Jordhjältarna gynnar växterna, och växterna gynnar jordhjältarna i ett avancerat samarbete mellan koldioxid, kolhydrater, vatten, syre, kväve, kol och mineraler.

Tillsammans hjälper de till att bryta ner organiskt material till näring i en form som växterna kan ta upp. Flera jobbar med att bygga upp jordstrukturen så att den blir både vattenhållande och dränerande. Som en konsekvens får jordar som saknar ett rikt mikroliv en sämre och mer skör struktur. Dessa jordar är också mer utsatta för vädrets makter vilket kan bli allvarligt vid klimatförändringar. De små håligheterna i jorden, porerna, är jordhjältarnas ”hem”.

Gynna jordhjältarna genom att tänka på vad du själv behöver

Hur gör jag då för att skapa en levande jord som myllar av biologisk aktivitet? Enklast är att du utgår från dig själv. Mikroorganismerna har samma basbehov som precis allt annat levande, närmare bestämt mat, vatten, syre och någonstans att bo. En viktig ledstjärna att ha med sig är också att det som sker ovan jord påverkar den biologiska aktiviteten under jord. Ju fler arter som odlas desto mer variation blir det i livet i jorden.

Några enkla tips på hur du kan ta hand om underjordens hjältar:

  1. Gräv mindre och vänd inte jorden. Tänk på att jordhjältarna bor och lever där.

2: Städa mindre. Låt jordhjältarna ätarens och trädgårdsrester direkt i landet.

3: Täck jorden. Ge jordhjältarna organiskt material och döda dem inte.

4: Plantera en mix av växter. Olika jordhjältar gillar olika växter.

Jordhjältarna finns också som Affisch 100×70 cm kostnad 150 kr
Beställ via kansli@koloni.org

Materialet får användas fritt i kommunikation om biologisk mångfald. Uppge alltid namn på illustratör Mia Hillerhag och källa Koloniträdgårdsförbundet vid användning.