Koloni älskar träd

Koloni älskar träd

Plantera för en hållbar framtid
Att plantera träd och buskar är det bästa du kan göra för att höja den biologiska mångfalden i trädgården. Träd gör massor av andra bra saker också, som att skapa syret vi andas och binder koldioxid. För att lyfta fram trädens värde startar Koloniträdgårdsförbundet kampanjen ”Koloni älskar träd”.

Trädkampanjen startar på mässan Nordiska Trädgårdar i mars 2020 och avslutas i augusti 2021. Den är en smygstart på firandet av förbundets 100-årsjubileum 2021.

1000 träd och buskar är målet
Målet med kampanjen är att minst 1000 träd eller buskar skall planteras. Vi hoppas att alla våra medlemsföreningar och deras kolonister vill vara med och se till att vi når detta mål. Alla andra trädgårdsentusiaster som vill plantera träd eller buskar är också välkomna att vara med.


Det är enkelt att vara med:

1. Bestäm vad du vill plantera. 

2. Planera och plantera ensam eller allra helst tillsammans med dina grannar eller din förening. Ju fler träd och buskar, desto bättre!

3. När trädet/busken är på plats, berätta vad du har planterat genom att klicka dig vidare på länken ”Redovisa plantering” här intill. Sedan fyller du i vad du har planterat, när, ditt namn och namnet på din förening.

För att vi ske veta om vi nått målet är det viktigt att alla nyplanterade träd och buskar registreras här på hemsidan. Observera att du kommer få lämna ditt bidrag i en av de anställdas mejlboxar.

Redovisa plantering!

Här kommer du snart att kunna klicka och redovisa din plantering.
KAMPANJ

Det finns flera anledningar att plantera ett träd eller en buske:

  1. Bidrar till de globala målen.
  2. Vackert.
  3. Ger skugga.
  4. Fruktträd och bärbuskar ger mat.
  5. Boplatser åt fåglar, insekter och andra kryp.
  6. Mat åt fåglar, insekter och andra kryp.
  7. Skapar syret vi andas.
  8. Binder koldioxid.
  9. Renar luften genom att ta upp föroreningar.