Koloniträdgårdsförbundet

Kolonikanalen

Låt dig inspireras  av kreativitet och odlingsglädje!

Webbinarium

Lär känna dina växter bättre!
Gunnar Björndahl berättar om växternas olika familjer, släkten, arter och grupperingar. I de latinska (vetenskapliga) namnen finns intressant och ofta användbar kunskap att hämta.

Ladda ner material från Gunnar Björndahl här:

Kort om växtrikets indelning>>

Familjelista>>

Namnlista>>

Föreläsare: Gunnar Björndahl, lektor i biologi och naturkunskap

Föreläsningen spelades in 231115

Möjligheter och utmaningar med olika sätt att kompostera

Kompostering är en viktig del av det lokala kretsloppet i trädgården och grunden för att både göra egen jord och förbättra befintlig. Traditionell kompostering, solkompost, täckodling, bokashi – vi tittar närmare på vilka fördelar och utmaningar olika sätt att kompostera erbjuder, inkl. råttfri bokashi. Du får också tips på vad du ska tänka på för att få fart på processen.

Föreläsare: Ulf Nilsson, hortonom och trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet

Förvaring, lagring, hantering av skörden ur ett beredskapsperspektiv

Under årets beredskapsvecka får du chansen att lära dig mer om hur du kan hantera skörden i en värld utan el.
Det handlar om olika sätt att förlänga livet på dina grönsaker med hjälp av råttfria stukor, att låta vara kvar i jorden,
att torka, lägga in, konservera och fermentera.

Föreläsare: Susanna Prytz, erfaren odlare och inspiratör, medlem i FOBO och Sesam (två av medlemsföreningarna i FOR)

Inspelningen är från 2023- 10- 28, Koloniträdgårdsförbundet i samarbete med Studiefrämjandet.

Flera foton i föreläsningen är tagna av MaryAnn Fargo, Oasen på Åsen.

För frågor kring botulism. hänvisar vi till Livsmedelsverket

Klimatförändringar kommer att förändra tillgångne på vatten samtidigt som ökade temperaturer förlänger odlingssäsongen. Vilka är möjligheterna och utmaningarna och hur möter vi dem?

Föredragshållare: Ulf Nilsson, hortonom och trädgårdsrådgivare på Koloniträdgårdsförbundet.

Tomater och tomatodling är givande på så många olika sätt och du behöver faktiskt inte ha ett växthus för att lyckas. Kenneth Nilsson, erfaren tomatentusiast odlar alla sina tomater på friland, trots blåsigt och öppet läge. Han maxar tomatodlingen genom att odla flera plantor på höjden runt en påle.

Föredragshållare: Kenneth Nilsson, kolonist Södra Årstalundens koloniområde.

Vi  har mycket att vinna på att bekanta oss med våra minsta grannar. Lär dig mer om några av de fascinerande småkryp som kan hittas i trädgården.

Föredragshållare: Erik Hansson från Rikare trädgård 

Läs mer på Rikare trädgård>>

Upptäck och lär dig odla spännande och välsmakande asiatiska bladgrönsaker och rötter. Du får också tips var du kan hitta frön och hur du kan använda dem i maten.

Föredragshållare: Karin Arver, kolonist med inspirerande odlingar på Årstafältets koloniområde i Stockholm.

Cafésamtal från Nordiska Trädgårdar 2021

Anna Lindhagen
Annas Lindhagens släkting Suzanne Lindhagen, byggnadsantikvarie, berättar om Annas aktiva liv och engagemang för kolonirörelsen.

Nyfiken på ympning
Kolonisten Kerstin Lundin Hagblom berättar om ympning. Kerstin har kolonilott på Bergshamra koloniområde i Solna.

Släpp mångfalden loss
Ett cafésamtal där kolonister tipsar om hur du skapar en rik biologisk mångfald på kolonilotten.

Alla de träd och buskar. 
Cafésamtal med Karin Arver, kolonist på Årstafältet i Stockholm.

Så här gjorde vi vår diplomering
Framgångsrecept från Älvtomtas miljödiplomering 

Kolonist på Skansen  
Om det arbete som görs med nygestaltningen av odlingarna på kolonilotten från 1920-talet. 

Enkla insatser för miljön

Gråvatten
Gråvattenshantering är ett av våra kriterier vid miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar. Allt vatten som använts för disk och tvätt ska kunna återanvändas till bevattning.

Insektshotell
Det är avgörande för planeten och vår överlevnad att livet både under och ovan jord gynnas och ges goda förutsättningar. En liten äng i ett hörn, fågelbad och insektshotell gynnar den biologiska mångfalden.

”Guldvatten”
I en miljödiplomerad koloniträdgårdsförening används endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning. Bra näring att tillföra växterna är  – ”guldvatten” av utspädd urin (1/10).

Tidningen Koloniträdgården

Jim och Gunnar på Årtafältets koloniområde berättar hur de lyckas med sin odling av jättemorötter.

Brittiske insektsforskaren Dave Goulson förklarar varför det är så viktigt att odla blommor för pollinatöerna.

Vad odlades i staden på 1600-talet? Tidningen Koloniträdgården besöker en arkeologisk utgrävning där agroarkeologen Jens Heimdal berättar om trädgårdarna som en gång låg här.

Häng med till Tanto Mindre. En söndag i juli hade koloniträdgårdsföreningen Tanto Mindre på Södermalm i Stockholm Öppen koloniträdgård, dit allmänheten var välkommen att ta en fika och besöka ett antal kolonilotter. 

Kerstins lott i Bergshamra är planerad för att rymma så många fruktträd som möjligt. Hon har med alla ympar inräknade ca 50 sorters äpplen och 15 olika päronsorter på sin lott. Mycket fix och trix med spaljeringar för att få plats.