Koloniträdgårdsförbundet

Kolonikanalen

Låt dig inspireras  av kreativitet och odlingsglädje!

Webbinarium 2022

Potager i köksträdgården
Få idéer och goda råd om hur du kan skapa en dekorativ köksträdgård med hjälp av grönsaker och blommor. 

Föredragshållare: Anette Nilsson, odlare med lång erfarenhet av potager och författare till boken Den blomstrande köksträdgården – Potager på svenska

Asiatiska blad och rötter
Upptäck och lär dig odla spännande och välsmakande asiatiska bladgrönsaker och rötter. Du får också tips var du kan hitta frön och hur du kan använda dem i maten.

Föredragshållare: Karin Arver, kolonist med inspirerande odlingar på Årstafältets koloniområde i Stockholm. 

När själen får grönska

Hur kommer det sig att vi mår vi så bra av att se frö gro, kompostera och skörda våra äpplen? Lyssna till en föreläsning med Eva Robild, journalist och författare inom trädgård och hälsa. Hon fokuserar på odlingens återhämtande, läkande och inspirerande egenskaper. tillgänglig t.o.m. 16/4

Frukt och bär med nyttiga egenskaper

En upptäcktsresa bland välsmakande bär och frukter som dessutom har nyttiga egenskaper. Här presenterar Kimmo Rumpunen, hortonom, växtförädlare och forskare vid SLU både klassiska och nyare växtslag som vi kan odla i Sverige, från söder till norr.

Älskade tomater – knep och tips

Du behöver faktiskt inte ha ett växthus för att lyckas odla tomater. Kenneth Nilsson, kolonist och erfaren tomatentusiast delar med sig av fiffiga tips i denna spännande föreläsning. Hör hur han maxar tomatodlingen genom att odla flera tomatplantor på höjden runt en påle. 

Bästa sätten att göra egen näring – lokalt kretslopp

Under 2020-21 upptäcktes växtgifter i organisk gödsel och flytande näringar och många odlare vill därför undvika dessa produkter. Här får du veta hur du på olika sätt kan göra egen gödsel och växtnäring och slippa ta till konstgödsel. Ingela Jagne, hortonom föreläser.

Cafésamtal från Nordiska Trädgårdar 2021

Anna Lindhagen
Annas Lindhagens släkting Suzanne Lindhagen, byggnadsantikvarie, berättar om Annas aktiva liv och engagemang för kolonirörelsen.

Nyfiken på ympning
Kolonisten Kerstin Lundin Hagblom berättar om ympning. Kerstin har kolonilott på Bergshamra koloniområde i Solna.

Släpp mångfalden loss
Ett cafésamtal där kolonister tipsar om hur du skapar en rik biologisk mångfald på kolonilotten.

Alla de träd och buskar. 
Cafésamtal med Karin Arver, kolonist på Årstafältet i Stockholm.

Så här gjorde vi vår diplomering
Framgångsrecept från Älvtomtas miljödiplomering 

Kolonist på Skansen  
Om det arbete som görs med nygestaltningen av odlingarna på kolonilotten från 1920-talet. 

Enkla insatser för miljön

Gråvatten
Gråvattenshantering är ett av våra kriterier vid miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar. Allt vatten som använts för disk och tvätt ska kunna återanvändas till bevattning.

Insektshotell
Det är avgörande för planeten och vår överlevnad att livet både under och ovan jord gynnas och ges goda förutsättningar. En liten äng i ett hörn, fågelbad och insektshotell gynnar den biologiska mångfalden.

”Guldvatten”
I en miljödiplomerad koloniträdgårdsförening används endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning. Bra näring att tillföra växterna är  – ”guldvatten” av utspädd urin (1/10).

Tidningen Koloniträdgården

Jim och Gunnar på Årtafältets koloniområde berättar hur de lyckas med sin odling av jättemorötter.

Brittiske insektsforskaren Dave Goulson förklarar varför det är så viktigt att odla blommor för pollinatöerna.

Vad odlades i staden på 1600-talet? Tidningen Koloniträdgården besöker en arkeologisk utgrävning där agroarkeologen Jens Heimdal berättar om trädgårdarna som en gång låg här.

Häng med till Tanto Mindre. En söndag i juli hade koloniträdgårdsföreningen Tanto Mindre på Södermalm i Stockholm Öppen koloniträdgård, dit allmänheten var välkommen att ta en fika och besöka ett antal kolonilotter. 

Hos Karin Arver på Årstafältet i Stockholm odlas det många ätbara perenner och japanska grönsaker t.ex. bladgrönsaken shiso och japansk kardborrerot. Årstafältets koloniområde är Stockholms yngsta koloniområde, det anlades 2002. 

Kerstins lott i Bergshamra är planerad för att rymma så många fruktträd som möjligt. Hon har med alla ympar inräknade ca 50 sorters äpplen och 15 olika päronsorter på sin lott. Mycket fix och trix med spaljeringar för att få plats.