En trädgård för alla

Koloniträdgården
– en trädgård för alla

Koloni­trädgårds­förbundet som bildades 1921, är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar och odlings­lotts­områden. Förbundet har idag 229 föreningar i hela Sverige, med ungefär 23 000 medlemmar.

Koloniträdgårdsförbundets uppgift är:

  • att stödja föreningarna och hävda kolonisternas intressen
  • att ge människor möjlighet till trädgårdsodling
  • att främja gemenskap och uppmuntra till ansvar och hänsyn till natur och miljö
  • att bevara och utveckla kunskapen om odling
  • att överföra trädgårdsintresset till yngre generationer

Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer inom trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor. Koloniträdgårdsförbundet är indelat i 16 regioner runt om i landet. De bevakar regionala intressen, såsom att värva nya medlemsföreningar, skapa gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan föreningar, stimulera till studier om odling och ordna lokal odlingsrådgivning. En annan viktig uppgift är också att påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden och förhindra nedläggning av de befintliga.

IMG_2078
Koloniträdgårdsförbundet Internationellt

Förbundet är medlem i Nordiska koloniträdgårdsförbundet och Internationella koloniträdgårdsförbundet Office International, med säte i Luxemburg. Den sistnämnda har ca tre miljoner medlemmar i 16 länder.

FOR – Fritidsodlarnas Riksorganisation

Koloniträdgårdsförbundet är medlem i FOR – Fritidsodlarnas Riksorganisation. FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna. FOR har 20 medlemsorganisationer med ca 70 000 medlemmar.

FOR samverkar med Stockholmsmässan AB gällande den stora trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar. FOR företräder också fritidsodlarnas intressen gentemot statliga verk och myndigheter för att på bästa sätt tillgodose fritidsodlingen både nationellt och internationellt.

Läs mer på www.for.se