Lånefonden

Fondens syfte

Koloniträdgårdsrörelsens lånefond ska genom sina kapitalplaceringar och sin utlåningsverk­samhet främja en fortsatt utbyggnad och utveckling av koloniträd­gårdsrörelsen i Sverige. Dess främsta ändamål är att vid behov och i mån av tillgängligt kapital bistå till Koloniträdgårdsförbundet anslutna föreningar med kort­fristiga lån, under högst tio år, för deras verksamhet.

Låneansökningar

Ansökan om lån ur fonden eller med fonden som säkerhet ska inlämnas till lånefondens sty­relse i enlighet med de särskilda anvisningar som utfär­das av denna.

Du kan läsa mer här: Lånefonden