Lätt om Odling

Lätt om Odling

Vare sig du är erfaren odlare eller nybörjare hittar du kunskap i Lätt om odling, vår serie om odling som bygger på vår samlade erfarenhet av odling. I Lätt om odling kan du läsa om snigelbekämpning, olika kompostmetoder, om gröngödsling, spaljéra äppelträd, odla potatis och mycket annat. Texterna är skrivna av erfarna trädgårdsrådgivare. Alla föreningar som är medlemmar hos oss får en bunt gratis.

Vill föreningen beställa fler eller om du som kolonist vill beställa egna är priset/bunt 50 kr + porto.

Som privatperson går det att beställa samtliga för 150 kr/bunt + porto

Du beställer Lätt om odling från kansliet: kansli@koloni.org

Vill du hellre läsa här och/eller ladda ner för att spara eller skriva ut, så finns de som pdf och du behöver bara klicka på titeln för var och en av dom.

Alla Lätt om Odling i en PDF
(Dokumentet är 36MB tungt, så det kan ta några minuter att ladda ner)

Lätt om Odling en och en

Register

Nr 1 Så förbättrar du jorden

Nr 2 Skörda och lagra

Nr 3 Växterna behöver näring

Nr 4 De nödvändiga redskapen

Nr 5 Planera din odlingslott

Nr 6 Från frö till planta

Nr 7 Lättodlade grönsaker

Nr 8 Odla potatis

Nr 9 Växtskydd

Nr 10 Sommarskötsel

Nr 11 Ekologisk odling

Nr 12 Odla i eget växthus

Nr 13 Kompostera trädgårdsavfallet

Nr 14 Beskärning av fruktträd och bärbuskar

Nr 15 Gräsmattan

Nr 16 Att odla i norr

Nr 17 Växter för hårt klimat

Nr 18 Naturnära trädgård

Nr 19 Marktäckning

Nr 20 Ogräs

Nr 21 Gröngödsling

Nr 22 Ovanliga grönsaker

Nr 23 Odla bär

Nr 24 Skadegörare på fruktträd

Nr 25 Rådjur och gnagare

Nr 26 Locka trädgårdens flygande vänner

Nr 27 Odla kryddväxter

Nr 28 Att lyckas med rosor

Nr 29 Vatten

Nr 30 Köp bra växter

Nr 31 Odla i kruka

Nr 32 Häckar

Nr 33 Sniglar och snäckor

Nr 34 Odla frukt

Nr 35 Blommor på lotten från vår till höst

Nr 36 Gör egna plantor

Nr 37 Perenner

Nr 38 Bättre skörd med fler bin och humlor

Nr 39 Hallon, om odling, sorter och sjukdomar

Nr 40 Gödsling med urin

Nr 41 Biologisk bekämpning i växthus och trädgård

Nr 42 Frukt och bär på liten lott

Nr 43 Spanska skogssnigeln

Nr 44 Fleråriga klättrare

Nr 45 Gröna punkter för miljön – om miljödiplomering

Nr 46 Päronrost

Nr 47 Biologisk mångfald i trädgården

Nr 48 Bladkantgnag av öronvivlar

Nr 49 Beskärning av buskar

Nr 50 Trädgård och hälsa

Nr 51 Invasiva främmande arter

Nr 52 Gör egen växtnäring

Nr 53 Gör egen jord

Nr 54 Odla vilda växter

Nr 55 Odla på förorenad mark

Nr 56 Miljö- och klimatvänligt material