Kolonister berättar

Kolonister berättar

Här kan du läsa om några upplevelser av att vara kolonist och om hur deras föreningarna har nyttjat medlemskapet i förbundet.

”Kolonin ger sinnesro”

Min kolonilott är den enda platsen där jag kan lägga ifrån mig mobilen utan att känna ett behov av att kolla till den på flera timmar. Sinnesro. 

Tomasz Czernicki
KOLONILOTT I ENKÖPING

”Ovärderlig hjälp med juridiska frågor”

Efter ett flertal försök att få ordning på en lott i vårt område beslöt en enig styrelse att driva frågan om att medlemskapet för aktuell lott skulle sägas upp en gång för alla. Nu gällde det att göra allt rätt och undvika fel och fallgropar. Vi tog kontakt med förbundets kansli som bistod oss i ärendet som till slut prövandes i arrendenämnden. Med hjälp av kansliets duktiga personal gick föreningen segrande ur förhandlingarna. Idag har en ny medlem tagit över lotten. Föreningen hade aldrig klarat av processen utan denna juridiska hjälp. 

Kerstin Bünsow
BERGHAMRA KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING

”Utformning av arrendeavtal”

Inför att vi ska skriva nya avtal med vår kommun, har vi fått hjälp av förbundet att se över utformningen av arrendeavtalen, så att de blir korrekta. Det hade vi inte klarat själva.

Annika Paulsson
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING FALAN