Koloniträdgårdsförbundet

Medlem i Koloniträdgårdsförbundet

Vår organisation företräder 229 föreningar, med över 23 000 kolonister i hela landet. Bli en av våra medlemsföreningar. Det är bra för er och det är bra för kolonirörelsen.

Om medlemskapet

kongress

Här kan du läsa mer om vad Koloniträdgårdsförbundet är för organisation och vad vi jobbar för. >>

Ansökan-till-förbundet-medlemskap-1

Om din förening funderar på att bli medlem i Koloniträdgårdsförbundet, hittar du information kring detta här. >>

Fördelar med att vara medlem

Fördelarna och förmånerna med att var medlem i Koloniträdgårdsförbundet, vilka är de? >>

bild årsmöte

Här kan du läsa om årsmötet,  vad som händer på årsmötet och hur man skriver motioner. Du kan läsa om hur man skriver protokoll, ladda ner en protokollsmall, hur valberedningen och revisorn kan jobba inför årsmötet. >>

Förbundets rådgivare får många frågor. Här hittar du svar på en del, och fler fylls det på. Har du själv en fråga du behöver få svar på finns även kontaktuppgifterna till vår föreningsrådgivning här. >>

Cirkulär kopia

Här hittar du Koloniträdgårdsförbundets förbundscirkulär. >>