Miljödiplomera föreningen 2

Miljödiplomera koloniträdgårdsföreningen!

Observera detta!
Tillfälligt stoppad rekommendation i miljödiplomeringen

I grundkriterierna för Koloniträdgårdsförbundets miljödiplomering står det att endast organisk gödsel ska användas, exempelvis stallgödsel och inte konstgödsel.

Rester av bekämpningsmedel
Som många har uppmärksammat den senaste tiden så har stallgödsel och flera olika organiska gödningsmedel och ekologiska påsjordar visat sig innehålla rester av bekämpningsmedlen amino- och klopyralid. Ämnen som även i extremt låga koncentrationer kan ge skador på känsliga växter. Tills vi vet mer om hur detta utvecklar sig och innan tillverkarna kan garantera att produkterna är fria från pyralider så pausar vi tillfälligt detta krav.

Vår rekommendation
I första hand rekommenderar vi gödselvatten av ogräs, guldvatten och gräsklipp, sådant som finns i kretsloppet
i den egna trädgården. Om inte detta finns att tillgå, eller inte är praktiskt att använda exempelvis vid plantuppdragning inomhus,
så får konstgödsel användas.

Observera dock att detta är en tillfällig rekommendation tills frågan om pyralider löst sig.

Miljödiplomering
Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en viktig del i koloni­rörelsens verksamhet.

Miljö­­diplomer­ingen är en metod och en pedagogisk vägledning för miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.

Koloni­trädgårds­föreningar kan vara föredömen i miljöarbetet i sina kommuner och stadsdelar, med sina engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som är hållbar och positiv för miljön. Miljödiplomeringen kan på så vis främja den enskilda föreningens relationer med omgivande samhälle.

Miljödiplomet visar att ni:

 • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
 • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
 • värnar om naturens mångfald och kretslopp
 • tar ansvar för kommande generationers odlare

Så här går det till

 • Bilda en miljögrupp i föreningen och förankra miljödiplomeringen i styrelsen.
 • Anmäl intresse till Koloniträdgårdsförbundet som ger råd och stöd
 • Låt medlemmarna göra enkäten för att skaffa en bra bild av nuläget.
 • Ett demokratiskt beslut om att föreningen ska miljödiplomera sig tas vid ett årsmöte.
 • Miljögruppen går igenom och fyller i områdesbeskrivningen och fyller i checklistan allteftersom kriterierna uppfylls.
 • Skicka eller e-posta checklista och områdesbeskrivning till förbundet.
 • En representant från förbundet besöker föreningen för rådgivning och godkännande

Studiefrämjandet kan hjälpa er att skapa bra studieverksamhet i er förening med miljödiplomeringen. Med studieplanen blir miljödiplomeringen en rolig och lärorik kunskapsresa i en studiecirkel där ni lär er tillsammans och uppnår kriterierna.

Kontakta Ingrid Rogblad på miljon@koloni.org för mer information

Material att ladda ner:

”Vår förening har blivit miljödiplomerade genom Koloniträdgårdsförbundet. Genom idogt miljöarbete har vi nått guldnivå och satt upp våra diplom vid infarten till vår förening.”

Annika Paulsson
KOLONITRÄDGÅRDS-
FÖRENINGEN FALAN