Koloniträdgårdsförbundet

Miljödiplomera koloniträdgårdsföreningen!

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en viktig del i koloni­rörelsens verksamhet.

Miljö­­diplomer­ingen är en metod och en pedagogisk vägledning för miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.

Koloni­trädgårds­föreningar kan vara föredömen i miljöarbetet i sina kommuner och stadsdelar, med sina engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som är hållbar och positiv för miljön. Miljödiplomeringen kan på så vis främja den enskilda föreningens relationer med omgivande samhälle.

Miljödiplomet visar att ni:

 • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
 • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
 • värnar om naturens mångfald och kretslopp
 • tar ansvar för kommande generationers odlare

Så här går det till

 • Bilda en miljögrupp i föreningen och förankra miljödiplomeringen i styrelsen.
 • Anmäl intresse till Koloniträdgårdsförbundet som ger råd och stöd
 • Låt medlemmarna göra enkäten för att skaffa en bra bild av nuläget.
 • Ett demokratiskt beslut om att föreningen ska miljödiplomera sig tas vid ett årsmöte.
 • Miljögruppen går igenom och fyller i områdesbeskrivningen och fyller i checklistan allteftersom kriterierna uppfylls.
 • Skicka eller e-posta checklista och områdesbeskrivning till förbundet.
 • En representant från förbundet besöker föreningen för rådgivning och godkännande

Studiefrämjandet kan hjälpa er att skapa bra studieverksamhet i er förening med miljödiplomeringen. Med studieplanen blir miljödiplomeringen en rolig och lärorik kunskapsresa i en studiecirkel där ni lär er tillsammans och uppnår kriterierna.

Kontakta Ingrid Rogblad på miljon@koloni.org för mer information

 

Material att ladda ner:

”Vår förening har blivit miljödiplomerade genom Koloniträdgårdsförbundet. Genom idogt miljöarbete har vi nått guldnivå och satt upp våra diplom vid infarten till vår förening.”

Annika Paulsson
KOLONITRÄDGÅRDS-
FÖRENINGEN FALAN

Miljödiplomera din förening!

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet. Koloniträdgårdsföreningar har alla möjligheter att vara föregångare och föredömen i miljöarbetet i sin kommun/stadsdel. Här finns engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som i sig är positiv för miljön. Ett engagemang som är till nytta för föreningen och dess medlemmar men också samhället i övrigt och som i sin tur kan ge ringar på vattnet till andra.

Genom Miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Detta ger goodwill åt föreningen och stärker dess ställning.

Det är också viktigt för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter.

Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för miljön.

Föreningen ska först uppnå en obligatorisk nivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår bl a gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. Därefter går man vidare till högre nivåer genom att samla poäng för åtgärder inom följande områden: organisation, odling, biologisk mångfald, vatten och avlopp, energi och material samt transport och maskiner.

Ett häfte med kriterierna för miljödiplomering och en kompletterande handledning kan laddas ned här: Miljödiplomering häfte

Kontakta trädgårdskonsulent Ulf Nilsson, ulf.nilsson@koloni.org för ytterligare information.

error: Innehållet är skyddat av upphovsrätt