Miljödiplomering

Miljödiplomera föreningen!

Genom Miljödiplomeringen har föreningarna ett verktyg, en pedagogisk vägledning för det egna miljöarbetet. Miljö­­diplomer­ingen ger också goodwill åt föreningen och är viktig för att visa på koloniområdenas berättigande i städer och tätorter.

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en del i koloni­trädgårds­föreningarnas verksamhet. Koloni­trädgårds­föreningar har alla möjligheter att vara föregångare och föredömen i miljöarbetet i sin kommun/stadsdel. Här finns engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som i sig är positiv för miljön. Ett engagemang som är till nytta för föreningen och dess medlemmar men också samhället i övrigt och som i sin tur kan ge ringar på vattnet till andra. Miljödiplomeringen är upplagd så att föreningen stegvis kan förbättra sitt arbete för miljön. 

Varför miljödiplomering?

 •  Miljödiplomet blir föreningens ansikte utåt och talar om att man arbetar för en bättre miljö.
 • Ett miljödiplom visar att ni utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser.
 •  Miljödiplomet visar att ni hjälper till med att minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.
 • Miljödiplomet visar att ni värnar om naturens mångfald och kretslopp.
 •  Miljödiplomet visar att ni tar ansvar för kommande generationers odlare.

Så här går det till:

 1. Föreslå för styrelsen att föreningen skall tillsätta en miljögrupp
 2. Miljögruppen arbetar sen på styrelsens uppdrag vidare mot ett miljödiplom
 3. Föreningen anmäler sitt intresse till förbundet
 4. Föreningen får häftet med regler och handledning
 5. Miljögruppen går igenom kriterierna och fyller i checklistan allteftersom man uppfyller reglerna
 6. Förbundet eller regionen kan hjälpa till med ytterligare tips och råd på plats.
 7. Checklistan skickas till förbundet
 8. En representant från förbundet besöker föreningen för rådgivning och kontroll
 9. Föreningen ska först uppnå en obligatorisk nivå som ger det första diplomet. I den nivån ingår bl a gemensamma regler för ekologisk odling och kompostering. 
 10. Diplomet är giltigt i två år. Därefter krävs en ny bedömning, eller så går man vidare och samlar poäng till brons-, silver-, eller guldnivå. Då krävs åtgärder inom: organisation, odling, biologisk mångfald, vatten och avlopp, energi och material samt transport och maskiner.


Ett häfte
med kriterierna för miljö­diplomer­ing och en kompletterande handledning kan laddas ned här

Kontakta trädgårdskonsulent Ulf Nilsson, ulf.nilsson@koloni.org för ytterligare information.

 

”Vår förening har blivit miljödiplomerade genom Koloniträdgårdsförbundet. Genom idogt miljöarbete har vi nått guldnivå och satt upp våra diplom vid infarten till vår förening.”

Annika Paulsson
KOLONITRÄDGÅRDS-
FÖRENINGEN FALAN