Miljödiplomering

Att aktivt arbeta med miljö och hållbarhet är en viktig del i koloni­rörelsens verksamhet. Vi vill att våra medlemsföreningar ska vara föredömen i miljöarbetet i sina kommuner och stadsdelar. Vår miljödiplomering är en pedagogisk metod för att aktivt utveckla miljöarbetet i föreningen.

Miljödiplomet visar att ni…

  • Utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • Motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • Värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • Tar ansvar för kommande generationers odlare

Hur går det till?

Vill du miljödiplomera din koloniförening? 

Kontakta oss!