Odling och miljö

Odling och Miljö

Här finns det mesta ni behöver för att lära mer om odling.

Nedladdningsbara pdf:er, samt filmer och andra odlingstips läggs upp efter hand.

Miljödiplomering
Miljö­­diplomer­ing är en pedagogisk metod för att aktivt arbeta för och värna miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.  >>

Vare sig du är erfaren odlare eller nybörjare hittar du kunskap i Lätt om odling, vår serie om odling som bygger på vår samlade erfarenhet av odling.  Texterna är skrivna av erfarna trädgårdsrådgivare. Alla föreningar som är medlemmar hos oss får en bunt gratis.  >>

Skyltarna kan skrivas ut och placeras på lämpliga ställen i ditt koloniområde under hela säsongen eller vid kunskapsvandringar. 14 tips, ladda ner här >>

Här har vi samlat material, information och länkar som kan komma till nytta i er kunskapsresa genom odlingens underbara värld  >>

Det har uppdagats att rester av kemiska ogräsmedel (pyralider) ofta hittats i bl.a. flytande ekologiska gödselmedel, hönsgödsel, kogödsel och hästgödsel. Analyser visar att det behövs mycket små mängder för att känsliga växter ska skadas. Pyralider hamnar i gödseln efter att djuren ätit kontaminerad foder. >>

På den här sidan hittar du länkar till våra olika studieplaner, exempelvis Skörda regnvatten och Invasiva främmande växter >>

Koloniområden och lotternas utformning skiljer sig mycket åt. De är inte enhetliga utan återspeglar idealen från tiden då de anlades, platsens förutsättningar och vilken primär funktion de avsetts att fylla.  >>

Koloniträdgårdarna fyller en stor funktion som inspirationskälla för alla intresserade odlare, såväl för andra kolonister som för balkongodlare och människor som odlar i sin egen villaträdgård. Låt dig inspireras på denna sidan.  >>