Odling

Odling på gång

Här finns det mesta ni behöver för att lära mer om odling.

Nedladdningsbara pdf:er, samt filmer och andra odlingstips läggs upp efter hand.

 1. Miljödiplomering
  Miljö­­diplomer­ingen är en metod och en pedagogisk vägledning för miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.
 2. Lätt om odling
  Här kan du läsa om snigelbekämpning, olika kompostmetoder, om gröngödsling, spaljéra äppelträd, odla potatis och mycket annat. Texterna är skrivna av erfarna trädgårdsrådgivare.
 3. Faktabanken
 4. Studieplaner
 5. Plantering av träd & buskar
  Koloniområden och lotternas utformning skiljer sig mycket åt. De är inte enhetliga utan återspeglar idealen från tiden då de anlades, platsens förutsättningar och vilken primär funktion de avsetts att fylla.