Om oss

Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloni­trädgårds­förbundet bildades den 20 augusti 1921 och är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. Förbundet har idag 229 föreningar med över 23 000 kolonister.

Koloniträdgårdsförbundets uppgift är:

  • att stödja föreningarna och hävda kolonisternas intressen
  • att ge människor möjlighet till trädgårdsodling
  • att främja gemenskap och uppmuntra till ansvar och hänsyn till natur och miljö
  • att bevara och utveckla kunskapen om odling
  • att överföra trädgårdsintresse till yngre generationer

Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer om trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor. Koloniträdgårdsförbundet är indelat i 16 regioner runt om i landet. Regionerna bevakar regionala intressen, så som att värva nya medlemsföreningar, skapa gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan föreningar, stimulera till studier om odling och ordnar lokal odlingsrådgivning. En annan viktig uppgift är också att påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden och förhindra nedläggning av befintliga.

IMG_2078