Om oss

Koloniträdgården – en trädgård för alla

Koloni­trädgårds­förbundet bildades den 20 augusti 1921 och är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. Förbundet har idag 229 föreningar med över 23 000 kolonister.

Koloniträdgårdsförbundets uppgift är:

 • att stödja föreningarna och hävda kolonisternas intressen
 • att ge människor möjlighet till trädgårdsodling
 • att främja gemenskap och uppmuntra till ansvar och hänsyn till natur och miljö
 • att bevara och utveckla kunskapen om odling
 • att överföra trädgårdsintresse till yngre generationer

Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer om trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor. Koloniträdgårdsförbundet är indelat i 16 regioner runt om i landet. Regionerna bevakar regionala intressen, så som att värva nya medlemsföreningar, skapa gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan föreningar, stimulera till studier om odling och ordnar lokal odlingsrådgivning. En annan viktig uppgift är också att påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden och förhindra nedläggning av befintliga.

 • Det internationella samarbetet >>

  Förbundet är medlem i Internationella Koloniträdgårdsförbundet, Federation Internationale des Jardins Familiaux, med säte i Luxemburg. Det internationella förbundet samlar förbund från 12 länder i Europa samt Japan och ca 2 miljoner kolonister. Medlemskapet ger viktiga möjligheter att diskutera gemensamma utmaningar och utbyta idéer för utveckling med medlemsförbunden.

 • Fritidsodlingens Riksorganisation >>

  Koloniträdgårdsförbundet är medlem i FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation. FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna. FOR har 20 medlemsorganisationer med ca 70 000 medlemmar.

 • Skansens Koloniträdgårdar >>
  Skansens koloniområde invigdes 1997 och består av 2 kolonistugor med tillhörande odlingslotter som visar på en levande svensk kulturtradition.
 • Globala mål och hållbar utveckling >>
  De globala målen handlar om en hållbar framtid. Koloniområden främjar de globala målen på många sätt bara genom sin blotta existens. Ett exempel är hur växtligheten bidrar till den biologiska mångfalden och till en stadsmiljö som bättre står emot klimatförändringar. Men det räcker inte, det finns mycket kvar som kolonirörelsen kan göra för att hjälpa till att uppnå de globala målen 
IMG_2078

Årets koloniträdgårdsfrämjare

”Koloniträdgårdsförbundet verkar för att behålla och skapa nya koloniområden och odlingsmöjligheter i vår samhällsmiljö. Samtidigt är ekologisk odling och den biologiska mångfalden en viktig hjärtefråga för förbundet, därför är det viktigt att lyfta fram och belysa insatser som gynnar det hållbara samhället. Det gör vi genom att årligen dela ut priset ”Årets koloniträdgårdsfrämjare”

Priset utdelas till föreningar, personer eller kolonister som medverkat till att främja, uppmärksamma och sprida kunskap om kolonirörelsen samt värdet av odling och biologisk mångfald.  Priset kan även delas ut till kommuner, stadsdelar och offentliga miljöer som värnar och planerar områden för odling samt stärker och bevarar koloniträdgårdarnas plats i samhället.

Du kan nominera till årets koloniträdgårdsfrämjare

Ansökan ska innehålla

 1. Namn och kontaktpersoner på den person/organisation som nomineras
 2. Motivering till att den nominerade skall utses
 3. En beskrivning på vad som gjorts
 4. tidsspann på aktiviteten
 5. Vilka som kommit i åtnjutande av det som gjorts
 6. Hur det spridits/uppmärksammats
 7. Ytterligare bakgrundsinformation i den mån det finns och är relevant
 8. Namn och kontaktuppgifter till den som nominerar samt datum”

Årets främjare 2021
År 2021 gick priset och utmärkelsen till Britta Gussander och Kari LarseDNn från nätverket ”Söder om söder” och Björkhagen fritidsträdgårdar respektive Gubbängen, båda miljödiplomerade med guld.

Motiveringen är

Se videon här på Kolonikanalen >>