Öppen Koloni på Tanto Mindre

Häng med till Tanto Mindre. En söndag i juli hade koloniträdgårdsföreningen Tanto Mindre på Södermalm i Stockholm Öppen koloniträdgård, dit allmänheten var välkommen att ta en fika och besöka ett antal kolonilotter. På dessa bjöds det bland annat på bigarråer och flädersaft. De år det även är Tusen trädgårdar deltar man i det evenemanget, de år det inte är Tusen trädgårdar, håller föreningen Öppen trädgård på egen hand. Det hela uppskattas av grannar och flanörer