Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

2

Bakre raden: Jan-Olov Viklund, Björn Qvarfort, Lovisa Olsson
Främre raden: Mari Winter, Kerstin Ingner, Solweig Hultman, Anna Otmalm, Örjan Sjödin (Håkan Hallengren saknas på bilden).

Förbundsordförande: 
Örjan Sjödin, Stockholm
Telefon: 070-605 19 20
Mejl: ordforande@koloni.nu
Förening: Skarpnäcks Koloniförening
Region: Stockholms Koloniträdgårdar

Vice ordförande:
Kerstin Ingner, Malmö
Telefon: 073-8050360
Mejl: kerstin.i@koloni.nu
Förening: Östra Sommarstadens Koloniförening 
Region: Södra regionen

Ledamot:
Mari Winter, Umeå
Telefon: 0707-43 11 90
Mejl: wintermari547@gmail.com  
Förening: Tomtebo Koloniträdgårdsförening
Region: Västerbotten

Ledamot:
Björn Qvarfort, Västerås
Telefon: 0703-28 60 31
Mejl: bjorn.q@koloni.nu
Förening: Biskopsängens koloniträdgårdsförening
Region: Västmanland

Ledamot:
Jan-Olov Viklund, Kalmar
Telefon: 070-530 4006
Mejl: janolov.vi@koloni.nu
Förening: Berga koloniträdgårdsförening
Region: Sydöstra regionen

Ledamot:
Håkan Hallengren, Göteborg
Telefon: 073-2486395
Mejl: hakan.h@koloni.nu
Förening: Hisingsparkens kolonistugeförening
Region: Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Ledamot:
Lovisa Olsson, Örebro
Telefon: 0703-63 95 17
Mejl: lovisa.o@koloni.nu
Förening: Älvtomta koloniförening
Region: Örebro

Ledamot:
Anna Otmalm, Stockholm
Telefon: 076-8383765 
Mejl: anna.o@koloni.nu
Förening: Lövsta Koloniträdgårdsförening
Region: Stockholms Koloniträdgårdar

Ledamot:
Solweig Hultman, Uddevalla
Telefon: 070-7350 648
Mejl: solweig.h@koloni.nu
Förening: Misteröds Koloniträdgårdsförening 
Region: Region Västra

Valberedning

Valberedningens sammankallande:
Sune Malmgren, Södra regionen, 
Mossängens Sommarstad 
E-post: ordforande.sodra@koloni.nu

Ordinarie ledamot:
Ann-Britt Stålblad, Örebroregionen
Alnängarnas Koloniförening

Ordinarie ledamot:
Claes Anneling, Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Ordinarie ledamot:
Lisa Fagerlind, Stockholms Koloniträdgårdar

Ordinarie Ledamot:
Britt-Marie Svensson, Västra regionen

Ersättare:
Marianne Henriksson, Sydöstra regionen

Ersättare:
Britt Rehnman, Region Norrbotten

Revisorer

Ordinarie revisor:
Sven Öresjö, FGK

Ordinarie revisor:
Annette Holmberg, Södra regionen