Planterade träd

Den 27 augusti 2021 räknar vi antalet registrerade träd och buskar som planterats på våra kolonilotter i landet till 2 275!

Det har varit en fantastisk aktivitet under sommaren och nu den sista veckan i augusti har alla planterare också registrerat sina träd och buskar. Fortsätt registrera, vi har uppnått målet på 2 021 st planteringar, men hur många kan vi plantera innan jubileumsåret är slut?

Ett stort, stort tack till alla er som är med och bidrar till vår biologiska mångfald, som planterat för framtiden och för de kommande 100 åren av grönska!