Pyralidkampanjen

Stoppa ogräsmedel i ekologisk näring och gödsel

En har en stor skandal uppdagats, det har visat sig att rester av kemiska ogräsmedel (pyralider) hittats i flytande ekologiska gödselmedel. Även en del hönsgödsel, kogödsel och hästgödsel har visat sig innehålla bekämpningsmedlen. Pyralider hamnar i gödseln efter att djuren ätit kontaminerad foder.

Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR) har gjort flera analyser som visar att det behövs mycket små mängder för att känsliga växter ska skadas. Det går att göra egen test för att se om stallgödsel innehåller pyralid. Så några ärtor i en kruka med såjord. När plantorna vuxit och fått några blad ges stallgödsel uppblandat med vatten. Bara efter några veckor kan skador upptäckas i form av missbildade blad.

Giftet finns i kretsloppet och måste bort! Vi kräver att Sverige verkar för ett förbud mot pyralider på EU-nivå.

Målet är att få ansvariga ministrar, miljö- och klimatminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorvaldsson, att agera. Namninsamlingen ska överlämnas till dem på Världsmiljödagen den 5 juni.

Skriv på och läs mer om arbetet på pyralidstopp.nu >>

Vill din koloniförening eller organisation ställa sig bakom uppropet? Mejla: hej@pyralidstopp.nu

Ladda ner affischer och sprid vårt budskap. >>

Bilder och fakta pdf >>

En kort Powerpointpresentation av Pyralidkampanjen >>

Ovanstående presentation som Pdf >>