Besök på kolonilotter

Inom kort lägger vi här ut reportage från olika koloniträdgårdsområden som är anslutna till Koloniträdgårdsförbundet.