Skansens Koloniträdgårdar

Skansens Koloniträdgårdsområde skapades 1995 i samband med den svenska koloniträdgårdsrörelsens 100-årsjubileum, 1895 öppnades den den första organiserade koloniträdgården i landet, Pildammskolonin i Malmö. Skansens koloniområde invigdes den 10 augusti 1997 och består av 2 kolonistugor med tillhörande odlingslotter. Dessa visar en levande svensk kulturtradition. Koloniområdet på Skansen byggdes för att kunna berätta om hur stadens arbetarbefolkning under nödåren under 1900-talets första årtionden gavs möjlighet till självförsörjning genom att staden upplät mark för odlingslotter åt enskilda. Kolonistugorna uppfördes omkring 1920 i Södra Tantolundens koloniområde på Södermalm i Stockholm. Byggnaderna flyttade och uppfördes på Skansen 1996. Verksamheten är mycket viktig för Koloniträdgårdsförbundet, och visar hur koloniodling såg ut på 1920 – respektive 1940-talet.

Verksamheten på kolonilotterna regleras i ett avtal mellan Koloniträdgårdsförbundet och Stiftelsen Skansen. Idag fungerar stugorna på Skansen som en levande koloniträdgård bemannad med volontärer från Koloniträdgårdsförbundets koloniträdgårdsföreningar. 

Skansens Koloniträdgårdar invigs den 10 augusti 1997.