Studieplaner

På denna sida hittar du länkar till våra olika studieplaner

Skörda regnvatten

Vatten är förutsättningen för det mesta här på jorden. Vi använder cirka 160 liter vatten per person och dag till tvätt, toalett, matlagning och dryck. I Sverige är det de stora grundvattenmagasinen tillsammans med ytvatten som förser de kommunala näten med vatten. Som trädgårdsodlare och kolonist innebär det att vi själva måste ta ett ansvar för att kunna förse våra växter och trädgårdar med det vatten som behövs under odlingssäsongen. Vi kan ta tillvara regnvatten och därigenom göra oss mindre beroende av det kommunala vattnet.

Detta kretsar studiecirkeln kring – vikten av att skörda regnvatten.

Miljödiplomering

Här hittar du studieplanen för Miljödiplomeringen.