Styrelsepärmen

Styrelsepärmen

Styrelsepärmen är tänkt som ett stöd för alla som är förtroendevalda i föreningen. Här finns information både om styrelsearbete i allmänhet och om det som är specifikt för en styrelse i en koloniträdgårdsförening. Materialet går att beställa som en färdig pärm från kansliet och kostar då 100 kr/st, men du kan också själv läsa och skriva ut materialet här.