Tidning

Tidningen Koloniträdgården

Koloniträdgården är en av Sveriges mest lästa trädgårdstidningar. Den kommer ut med fyra nummer per år och har en upplaga på ca 26 000 exemplar. Tidskriften ingår i medlemsavgiften.

Första numret av Koloniträdgården utkom den 1 april 1918. Detta gör tidningen till den äldsta trädgårdstidningen för fritidsodlare i Sverige.

Koloniträdgården bevakar allt av intresse för kolonister och andra trädgårdsintresserade; forskning och utveckling om trädgård, natur och miljö, nya sorters växter och redskap, trädgårdslitteratur, vad som händer inom koloniträdgårdsrörelsen med mera.

I Koloniträdgården får du mycket inspiration
I varje nummer möter du kolonister och andra odlare som visar sina lotter och trädgårdar och delar med sig av sina odlingserfarenheter.

I Koloniträdgården kan du läsa om trädgård men också om snickeri och stugrenovering, recept, utflyktstips och reportage. Vi skriver om det senaste inom hållbar odling och följer forskningen inom vårt område.

Här kan du läsa reportage ur tidningen.

Annonsera

Annonsera i Koloniträdgården och nå närmare 90 000 läsare som är intresserade av odling, trädgård och koloniliv. Tidningen kommer ut fyra gånger per år med en upplaga av 24 400 ex. Koloniträdgården fyllde 100 år 2018, vilket gör den till Sveriges äldsta trädgårdstidning!

Vill du annonsera kontaktar du vår annonssäljare Markus Wikström på Swartling och Bergström Media.
markus@s-bmedia.se
Telefon: 08-545 160 77

Ladda ner annonsprislista och utgivningsplan för 2022: 
Koloni annonsinfo 2022

Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Ulrika Flodin Furås
ulrikaff@koloni.org
0706-50 68 16

Trädgårdsfrågor till Koloniträdgården
Trädgårdskonsulent Ulf Nilsson
ulf.nilsson@koloni.org
08-556 930 81

Prenumeration
Anneli Renström
kansli@koloni.org
08-556 930 80

Annonsäljare
Swartling & Bergström media
Markus Wikström
markus@s-bmedia.se
Telefon: 08-545 160 77

Layout
Irons Design

Redaktionsråd
Redaktör Ulrika Flodin Furås, trädgårdskonsulent Ulf Nilsson, förbundssekreterare Ulrica Otterling, kommunikatör Johanna Uhr samt ledamöter i förbundsstyrelsen Björn Qvarfort och Mari Winter.

Adressändringar, frågor om prenumeration med mera sänds till kansli@koloni.org 

Ge bort en prenumeration!
Du vet väl att det går att prenumerera på Koloni­träd­gården för 300 kr/år, även om man inte är medlem eller kolonist. När prenumerationen startar får du även det senaste numret. Genom att prenumerera på Koloniträdgården stöder du  koloniträdgårds­rörelsen. Sätt in 300 kronor på Pg 2771 – 4 och ange namn och adress.

Nr 2, 2021

Nr 1, 2021

NUMMER 4.20

PLANTERA ETT FRUKTTRÄD
1000 nya träd och buskar på kolonin

NUMMER 4.19

ORTEN ODLAR
Häng med på bästa skördefesten!