Tidning

Tidningen Koloniträdgården

Koloniträdgården är en av Sveriges mest lästa trädgårdstidningar. Den kommer ut fyra nummer per år och har en upplaga på ca 26 000 exemplar. Tidskriften ingår i medlemsavgiften.

Koloniträdgården bevakar allt av intresse för kolonister och andra trädgårdsintresserade; forskning och utveckling om trädgård, natur och miljö, nya sorters växter och redskap, trädgårdslitteratur, vad som händer inom koloniträdgårdsrörelsen med mera.

I Koloniträdgården får du också mycket inspiration, i varje nummer möter du kolonister och andra odlare som visar sina lotter och trädgårdar och delar med sig av sina odlingserfarenheter.

I Koloniträdgården kan du läsa om trädgård men också om snickeri och stugrenovering, recept, utflyktstips och reportage. Vi skriver även om det senaste inom hållbar odling och följer forskningen inom vårt område.

Annonsera

Annonsera i Koloniträdgården och nå närmare 90 000 läsare som är intresserade av odling, trädgård och koloniliv. Tidningen kommer ut fyra gånger per år med en upplaga av 24 400 ex. Koloniträdgården fyllde 100 år 2018, vilket gör den till Sveriges äldsta trädgårdstidning!

Vill du annonsera kontaktar du vår annonssäljare Markus Wikström på Swartling och Bergström Media.
markus@s-bmedia.se
Telefon: 08-545 160 77
Mobil: 070-090 72 52

Ladda ner annonsprislista och utgivningsplan för 2020: 
Koloni annonsinfo 2020.

Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Ulrika Flodin Furås
ulrika@uhskribent.se
0706-50 68 16

Trädgårdsfrågor till Koloniträdgården
Trädgårdskonsulent Ulf Nilsson
ulf.nilsson@koloni.org
08-556 930 81

Prenumeration
Anneli Renström
kansli@koloni.org
08-556 930 80

Annonsäljare
Swartling & Bergström media
Markus Wikström
0700-90 72 52
markus@sb-media.se

Layout
Irons Design

Redaktionsråd
Redaktören Ulrika Flodin Furås, trädgårdskonsulenten Ulf Nilsson, förbundssekreterare Ulrica Otterling samt ledamöterna i förbundsstyrelsen Björn Qvarfort och Mari Winter.

Adressändringar, frågor om prenumeration med mera sänds till kansli@koloni.org 

Ge bort en prenumeration!
Du vet väl att det går att prenumerera på Koloni­träd­gården för 300 kr/år, även om man inte är medlem eller kolonist. När prenumerationen startar får du även det senaste numret. Genom att prenumerera på Koloniträdgården stöder du även koloniträdgårds­rörelsen. Sätt in 300 kronor på Pg 2771 – 4 och ange namn och adress.

NUMMER 1.20

PLANTERA ETT FRUKTTRÄD
– 1000 nya träd och buskar på kolonin

NUMMER 4.19

ORTEN ODLAR
– Häng med på bästa skördefesten! 

NUMMER 3.19

EN FJÄRIL GÖR INGEN SOMMAR
– Så lockar du fjärilarna till lotten. 

NUMMER 2.19

VÄRNA VÅRT GRÖNA KULTURARV
– Inventera växterna på koloniområdet. 

NUMMER 1.19

KOLONIER PÅ EN GRÖN TRÅD
– Vad händer med våra koloniområden när städerna expanderar?