Trädgårdsrådgivning

FOR har knutit några av Sveriges kunnigaste trädgårdsrådgivare till sin rådgivning.

Ring 018-15 26 00 eller mejla: radgivning@for.se

Rådgivningen är gratis och telefonen besvaras på kontorstid. Under sommaren utökas telefontiden till vissa kvällar och under vintern minskar telefontiden något.