Våra samarbetspartners

  • Det internationella samarbetet >>

    Förbundet är medlem i Internationella Koloniträdgårdsförbundet, Federation Internationale des Jardins Familiaux, med säte i Luxemburg. Det internationella förbundet samlar förbund från 12 länder i Europa samt Japan och ca 2 miljoner kolonister. Medlemskapet ger viktiga möjligheter att diskutera gemensamma utmaningar och utbyta idéer för utveckling med medlemsförbunden.

  • Fritidsodlingens Riksorganisation >>

    Koloniträdgårdsförbundet är medlem i FOR – Fritidsodlingens Riksorganisation. FOR är ett samarbetsorgan för ideella organisationer med huvudsaklig inriktning på fritidsodling. Organisationen bildades 1989 av Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sällskapet Trädgårdsamatörerna. FOR har 20 medlemsorganisationer med ca 70 000 medlemmar.

  • Skansens Koloniträdgårdar >>
    Skansens koloniområde invigdes 1997 och består av 2 kolonistugor med tillhörande odlingslotter som visar på en levande svensk kulturtradition.