Vi på kansliet

Vi på kansliet

Ulrica Otterling
Generalsekreterare
08-556 930 85
ulrica.otterling@koloni.org

Anneli Renström
Medlemsregister, prenumerationer, 
materialbeställ­ningar, utmärk­elsetecken, m.m.
08-556 930 80
kansli@koloni.org

Ulf Nilsson
svarar på frågor som rör trädgård och FOR.
08-556 930 81
ulf.nilsson@koloni.org

Helena Wester­ling
Organisationssekre­terare som svarar på förenings­frågor och juridik, arbetar med Regionanslag och projektleder förbundets monter till Nordiska Trädgårdar.
08-556 930 82
helena.westerling@koloni.org

Pierre Gräff
Organisations­sekreterare som bl.a. arbetar med föreningsfrågor, arrende-
ärenden, studier och med förbundets hemsida.
08-556 930 87
pierre@koloni.org

Ulrika Flodin Furås
Chefredaktör för tidningen Koloniträdgården och nyheter.
070-6506816
ulrikaff@koloni.org

Johanna Uhr
Kommunikatör 
08-556 930 83
johanna@koloni.org